Eerdere Diesvieringen

De Universiteit Utrecht viert jaarlijks op 26 maart de Dies Natalis, de verjaardag van de universiteit. Dit archief biedt een overzicht van de activiteiten tijdens de Dies Natalis in voorgaande jaren.

Dies Natalis 2015, Onderwijs in beweging

Diesrede:
prof. dr. Frits van Oostrom

Eredoctoraten:
Professor Douglas Altman
Professor Kurt VanLehn

Meer informatie

Dies Natalis 2014, Jeugd en identiteit

Diesrede:
prof. dr. Michael Sandel

Eredoctoraten:
Professor BJ Casey
Professor Michael Sandel

Meer informatie

Dies Natalis 2013, Institutions

Diesrede:
prof. dr. Frans B.M. de Waal

Eredoctoraten:
Professor Avner Greif
Professor Frans B.M. de Waal

Meer informatie

Dies Natalis 2012, Life Sciences

Diesrede:
prof.dr. Bert Leufkens

Eredoctoraten:
Professor Neil Ferguson
Professor Ruslan Medzhitov

Meer informatie

Dies Natalis 2011, Kennis voor de toekomst

Diesrede:
prof.dr. Bert Weckhuysen

Eredoctoraten:
Professor Carlos Duarte
Professor Christopher Murray

Meer informatie

Dies Natalis 2010, Hersenen, cognitie en gedrag

Diesrede:
prof.dr. Marian Joëls

Eredoctoraten:
Professor Jacques Mehler
Professor Elizabeth Spelke

Meer informatie

Dies Natalis 2009, Volksgezondheid en epidemiologie

Diesrede:
prof.dr.ir. Bert Brunekreef

Eredoctoraten:
Professor Richard Laing
Professor Paul M. Ridker

Meer informatie

Dies Natalis 2008, Bol van Wiskunde

Diesrede:
prof.dr. Ieke Moerdijk

Eredoctoraten:
Professor Michael Storper
Professor Daron Acemoglu

Meer informatie

Dies Natalis 2007, Religie als denkoefening

Diesrede:
prof.dr. Willemien Otten

Eredoctoraten:
Professor Tadaki Hirose
De heer Willem Jan Otten
Professor Diane Marie Amann

Meer informatie

Dies Natalis 2006, Verwondering en Verlichting

Diesrede:
prof.dr. Paul Schnabel

Eredoctoraten:
Professor Diana Wall
Professor Avelino Corma
Professor Graham Gibbs
Professor Sangkot Marzuki

Meer informatie

Dies Natalis 2005, Een wonderbaarlijke methode

Diesrede:
prof. dr. Theo Verbeek

Eredoctoraten:
Professor Jean-Luc Marion
Professor Kamil Ugurbil

Meer informatie

Dies Natalis 2004, Kinderen en jeugdigen in cultuur en wetenschap

Diesrede:
prof.dr. Willem Koops

Eredoctoraten:
Professor Matthias Mann
Professor Albert Heck
Professor John Lochman
Professor Willem Koops

Meer informatie

Dies Natalis 2003

Eredoctoraten:
Professor Elaine Ostrander
Professor Alan Weinstein
Professor Titia de Lange

Dies Natalis 2002

Eredoctoraten:
Professor Rudi van den Hoofdakker
Professor Randall Hulet
Professor Margaret Jacob

Meer informatie

Dies Natalis 2001, Kennis @ la carte

Eredoctoraten:
Professor William Berggren
Doctorandus Bart Stapert
Professor Marcel Reich-Ranicki

Meer informatie

Dies Natalis 1636-2000

De Universiteit Utrecht is opgericht op 26 maart 1636. Sindsdien staat de universiteit elk jaar stil bij de Dies Natalis. Van sommige Dies Natales is nog wat bewaard gebleven, waaruit hieronder een greep is weergegeven.

1736: Universiteit Utrecht 100 jaar

Het honderdjarig bestaan van de Universiteit Utrecht werd gevierd met een grootse maskerade – een gekostumeerde optocht rond een thema. De maskerade van 1736, met als thema Bacchus, werd georganiseerd door studenten, en was een evenement voor de hele stadsbevolking.

De zaal der vrijheid is de tempel der wijsheid

Ter ere van het honderdjarig bestaan werd een penning geslagen met het opschrift: 'De zaal der vrijheid is de tempel der wijsheid; nadat de monsters bedwongen waren, zijn de kunsten herwonnen'. Sindsdien is er de traditie om bij lustra penningen te slaan. Daarvan is inmiddels is een prachtige collectie opgebouwd.

Dies Natalis 1948
Prinses Juliana en prins Bernhard. Bron: Universiteitsmuseum

1906: Universiteit Utrecht 270 jaar

In 1948 werd tijdens de Dies Natalis een eredoctoraat toegekend aan prof. Eleanor Roosevelt. Prinses Juliana en prins Bernhard waren te gast.

Dies Natalis 1951
De Diesoptocht van 1951. Bron: Universiteitsmuseum.

1951: Universiteit Utrecht 315 jaar

Lange tijd organiseerden studenten de lustra. Het Utrecht Studenten Corps organiseerde een maskerade en een lustrumspel over Djenghis Khan. Ook leden van andere studentenverenigingen deden mee. In de optocht liep een olifant mee.

1956: Universiteit Utrecht 320 jaar

Bij lustra organiseerde het Utrechts Studenten Corps in opdracht van de universitaire Senaat allerlei festiviteiten, waaronder een feestelijke optocht door de stad. Sinds 1945 mochten ook leden van andere studentenverenigingen hieraan meedoen. Toen er in 1951 wrijving was ontstaan tussen de studentenverenigingen, besloot de universiteit de Dies Natalis en de lustrumviering sterker los te koppelen.

In 1956 werd de viering van de Dies Natalis wegens de vastentijd toch nog verschoven naar april. De organisatie kwam nu in handen van een commissie van de universitaire Senaat. De plechtige viering kreeg een gemengde pers. De NRC sprak van een 'professorenlustrum' en 'iets steriels'.

Mondiale problemen van de ecologie

1983: Universiteit Utrecht 347 jaar

Op 18 maart 1983 werd de 347ste verjaardag van de Universiteit Utrecht in de Jacobikerk gevierd.

De Dies Natalis was verplaatst omdat de Domkerk in restauratie was. De dag stond in het teken van mondiale problemen van de ecologie. Er werden vier eredoctoraten uitgereikt. De titel van de diesrede was: 'Morrelen aan de wereld'.

 

Terug naar infopagina Dies Natalis.