Studenten en medewerkers hoeven zich niet aan te sluiten bij één van de bestaande partijen. Heb jij een andere visie of een nieuw idee, dan kan je ervoor kiezen een eigen partij op te richten. Hiervoor moet je een kandidaatstellingsformulier aanleveren bij het Centraal Stembureau.

Naast dat je voor jouw visie of idee draagvlak moet creëren onder jouw medestudenten of medewerkers, zijn er een aantal formele stappen waaraan je moet voldoen.

 1. Kandidatenlijst
  Een kandidatenlijst voor een partij kan maximaal dertig studenten of medewerkers bevatten. Tenminste één kandidaat moet namens de nieuwe partij één termijn in de universiteitsraad plaats willen nemen (voor studentgeleding één jaar, voor medewerkersgeleding twee jaar). Voor de medewerkerspartij is de kandidatenlijst verdeeld over vier kwaliteiten: alfa/gamma; bèta/medisch,ondersteunend en beheerspersoneel en medewerkers UMCU. Het kandidaatstellingsformulier moet uiterlijk 5 april 2018 ingeleverd worden bij het Centraal Stembureau.
   
 2. Instemmingsverklaring
  Elke kandidaat moet een instemmingsverklaring ondertekenen. Door middel van deze verklaring checkt het Centraal Stembureau of de kandidaat daadwerkelijk staat ingeschreven als student of medewerker aan de UU. De instemmingsverklaring dien je tegelijkertijd met het kandidaatstellingsformulier in bij het Centraal Stembureau
   
 3. Lijst van ondersteunende kiesgerechtigden
  Voor het oprichten van een nieuwe partij heb je naast tenminste één kandidaat, ook handtekeningen nodig van dertig stemgerechtigden die de nieuwe partij steun betuigen. Dit geldt zowel voor een nieuwe studentenpartij als voor een nieuwe medewerkerspartij. De lijst van ondersteunende kiesgerechtigden dien je tegelijkertijd met het kandidaatstellingsformulier in bij het Centraal Stembureau.
   
 4. Bekendmaking kandidatenlijst
  Op 16 april 2018 maakt het Centraal Stembureau de kandidatenlijsten van alle partijen bekend via het intranet, de studentensite en DUB.
   
 5. Verkiezingen
  Van 14 tot en met 16 mei kunnen kiesgerechtigde medewerkers en studenten stemmen op de kandidaten van de deelnemende partijen. Dit gaat via www.uu.nl/stem. De kiezer moet zijn/haar solis-id en wachtwoord invullen en krijgt dan de kandidatenlijsten van alle partijen te zien. De stemgerechtigde kan eenmalig op één kandidaat stemmen.
   
 6. Kiesdrempel
  De universiteitsraad werkt met een kiesdrempel. Dit jaar is de kiesdrempel verlaagd waardoor je gemakkelijker een zetel kan bemachtigen. De Universiteit Utrecht hanteert in 2018 een kiesdrempel van 2/3 van de kiesdeler.
   
 7. Uitslag
  Op 18 mei 2018 maakt het Centraal Stembureau de uitslag van de stemming bekend.