Eigen partij oprichten

Studenten en medewerkers hoeven zich niet aan te sluiten bij één van de bestaande partijen. Zij kunnen ervoor kiezen een eigen partij op te richten. Hiervoor moeten zij een kandidaatstellingsformulier aanleveren bij het Centraal Stembureau.

De formele stappen

 1. Kandidatenlijst
  Een kandidatenlijst voor een partij kan maximaal dertig studenten of medewerkers bevatten. Tenminste één kandidaat moet namens de nieuwe partij één termijn in de universiteitsraad plaats willen nemen (voor studentgeleding één jaar, voor medewerkersgeleding twee jaar). Voor de medewerkerspartij is de kandidatenlijst verdeeld over vier kwaliteiten: alfa/gamma; bèta/medisch, ondersteunend en beheerspersoneel en medewerkers UMCU. Het kandidaatstellingsformulier moet uiterlijk 26 maart 2020 ingeleverd worden bij het Centraal Stembureau.
   
 2. Instemmingsverklaring
  Elke kandidaat moet een instemmingsverklaring ondertekenen. Door middel van deze verklaring checkt het Centraal Stembureau of de kandidaat daadwerkelijk staat ingeschreven als student of medewerker aan de UU. De instemmingsverklaring dient de kandidaat tegelijkertijd met het kandidaatstellingsformulier in bij het Centraal Stembureau.
   
 3. Lijst van ondersteunende kiesgerechtigden
  Voor het oprichten van een nieuwe partij zijn naast tenminste één kandidaat, ook handtekeningen nodig van dertig stemgerechtigden die de nieuwe partij steun betuigen. Dit geldt zowel voor een nieuwe studentenpartij als voor een nieuwe medewerkerspartij. De lijst van ondersteunende kiesgerechtigden moet de kandidaat tegelijkertijd met het kandidaatstellingsformulier indienen bij het Centraal Stembureau.
   
 4. Bekendmaking kandidatenlijst
  Op 7 april 2020 maakt het Centraal Stembureau de kandidatenlijsten van alle partijen bekend via het intranet, de studentensite en DUB.
   
 5. Verkiezingen
  Van 20 tot en met 22 april 2020 kunnen kiesgerechtigde studenten stemmen op de kandidaten van de deelnemende partijen. Dit gaat via www.uu.nl/stem. De kiezer moet zijn/haar Solis-id en wachtwoord invullen en krijgt dan de kandidatenlijsten van alle partijen te zien. De stemgerechtigde kan eenmalig op één kandidaat stemmen.
   
 6. Kiesdrempel
  De universiteitsraad werkt met een kiesdrempel van 2/3e van de kiesdeler.
   
 7. Uitslag
  Op 24 april 2020 maakt het Centraal Stembureau de uitslag van de stemming bekend.