Directie Communicatie

De Directie Communicatie van de Universitaire Bestuursdienst (UBD) ondersteunt het College van Bestuur en de faculteiten en diensten bij het ontwikkelen en implementeren van beleid rondom communicatie en onderwijsmarketing van de universiteit. Strategie, beleid en uitvoer komen samen bij Directie Communicatie.

De directie voert de regie over het communicatie- en marketingbeleid van de universiteit, stelt dit in nauwe samenwerking met de faculteiten periodiek bij en ontplooit nieuwe initiatieven op universitair en facultair niveau.

Organisatie

De directie is georganiseerd langs vier inhoudelijke lijnen die verschillende resultaatgebieden vertegenwoordigen. De clusters zijn: 

  • Content & Digital: voor een consistente, positieve merkbeleving en gebruikerservaring voor iedereen die met de Universiteit Utrecht in aanraking komt;
  • Corporate ​Communicatie: voor het versterken van de (internationale) reputatie van de UU op het terrein van onderwijs en onderzoek en voor de versterking van een veerkrachtige en innovatieve community;
  • Externe relaties en Fonsendwerving (Ufonds): voor strategisch relatiemanagement, alumnibeleid en fondsenwerving;
  • Studentenwerving & Voorlichting: voor duurzame, gerichte en persoonlijke studentenwerving.

Directeur Communicatie

Contact

Email naar: ubd.cm.secretariaat@uu.nl