Programmateam Duurzaamheid

De Universiteit Utrecht heeft een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid en wil als organisatie een voortrekkersrol in duurzaamheid vervullen. Om dit te realiseren is er een Programmateam Duurzaamheid ingericht. 

Doel

Dit programmateam heeft als doel versnelling aan te brengen op het gebied van duurzaamheid in de bedrijfsvoering van de universiteit en in de in- en externe communicatie. Green Office Utrecht is ondergebracht bij dit programma. Het programma bestaat naast het al aanwezige Utrecht Sustainability Institute en het strategisch onderzoeksthema Sustainability (Engelstalige site). 

Programmamanager Duurzaamheid