Sustainability Office

De Sustainability Office werkt samen met onderzoekers, medewerkers en studenten aan de verduurzaming van de Universiteit Utrecht.

Universiteit Utrecht heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Daarom geven we duurzaamheid een centrale plek in de kerntaken van de universiteit op het gebied van onderwijs en onderzoek en in de bedrijfsvoering.

De missie van de Sustainability Office is om de universiteit te transformeren tot inspiratiebron voor duurzaamheid, waarbij we op onze eigen campus oplossingen creëren voor de uitdagingen van deze tijd. Dit doen we door management, medewerkers en studenten van de UU te mobiliseren, verbinden en faciliteren.

De Sustainability Office verbindt onderzoek en bedrijfsvoering met elkaar en lost zo lokale duurzaamheidsvraagstukken op. Dit schept ruimte voor experimenten en het vinden van innovatieve oplossingen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

In overeenstemming met de SDG's werkt Universiteit Utrecht aan een klimaatneutrale en afvalvrije bedrijfsvoering in 2030 en aan het vergroten van de lokale biodiversiteit. Meer informatie over de SDG's. 

Lees meer over de Sustainability Office & de Green Office