Traditie en historie

De Universiteit Utrecht is gericht op de toekomst, maar verliest het verleden niet uit het oog.

Hoewel de stad Utrecht al in 1470 voorstelt een universiteit op te richten, duurt het nog tot 1636 voor het provinciebestuur de inmiddels opgerichte illustere school omzet in een universiteit waar academische graden verleend mogen worden. De Universiteit Utrecht heeft inmiddels een rijke geschiedenis opgebouwd. met voor- en soms ook tegenspoed.

Bijna 400 jaar later heeft de universiteit zeven faculteiten, 39.000+ studenten en 8.500+ medewerkers, waarvan 700+ hoogleraren. Met een open blik en over de grenzen van disciplines heen onderzoeken we, onderwijzen we en delen we kennis en inzichten die de bouwstenen leveren voor een duurzame samenleving wereldwijd.