De Universiteit Utrecht is gericht op de toekomst maar verliest het verleden niet uit het oog.

De Universiteit Utrecht, opgericht in 1636, heeft een lange historie en is rijk aan traditie. Op verschillende plaatsen in de stad is de geschiedenis van de Universiteit Utrecht terug te zien in de gebouwen, tuinen en straatnamen.

Historie

De basis voor de Universiteit Utrecht werd al gelegd in de 7e eeuw, maar het duurde tot de 17e eeuw tot het stadsbestuur de 'Illustre School' officieel tot universiteit verhief. De opening vond plaats op 26 maart 1636, tot nu toe de verjaardag van de Universiteit Utrecht, de Dies Natalis. Meer over de historie van de Universiteit Utrecht.

Sol Iustitiae
Sol Iustitiae in het Academiegebouw te Utrecht

Academische tradities

In september wordt het Academisch Jaar op traditionele wijze geopend in de Domkerk. Ook de Dies Natalis, de verjaardag van de Universiteit Utrecht, wordt gevierd in de Domkerk, op 26 maart. Elke vijf jaar viert de universiteit traditiegetrouw haar lustrum. In 2016 bestaat de Universiteit Utrecht 380 jaar.

Dies Natalis 2016

De Dies Natalis van de Universiteit Utrecht is normaliter op 26 maart. Doordat 26 maart in 2016 op een zaterdag valt, het de vrijdag ervoor Goede Vrijdag is en de maandag erna tweede paasdag, wordt de Dies Natalis in 2016 op 29 maart gevierd. De Diesviering staat in het teken van het 76ste lustrum. Het thema van de viering is Create, Connect & Celebrate. Prof.dr. Beatrice de Graaf, hoogleraar History of International Relations & Global Governance, houdt de diesrede.

Bijzondere aangelegenheden

De Universiteit Utrecht kent bijzondere aangelegenheden zoals de Koningsbergerlezing en de herdenking op 4 mei.

Onderscheidingen

De Universiteit Utrecht kent verschillende onderscheidingen voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de universiteit.