Financiën

Declaratieformulieren

Het C1 formulier (.xls) is bedoeld voor particulieren met een Nederlandse bankrekening. Uitbetaling vindt plaats in euro's.

De Engelstalige variant van het C1-formulier vindt u hier (.xls).

Het C3 formulier (.xls) is bedoeld voor particulieren met een buitenlands bankrekeningnummer.

Het ingevulde formulier dient te worden ondertekend en vervolgens als pdf gemaild naar infocrediteuren@uu.nl.

Informatie voor leveranciers

In onderstaand document staan de vereisten die de Universiteit Utrecht stelt aan facturen van een leverancier. Daarnaast vindt u hier de algemene inkoopvoorwaarden.