Financiën

Declaratieformulier voor externen (zonder Solis-id)

Declaranten zonder Solis-id hebben de mogelijkheid om bepaalde kosten te declareren. Hiervoor is een declaratieformulier voor externen beschikbaar. Dit formulier is bedoeld voor natuurlijke personen die niet in loondienst zijn van de Universiteit Utrecht, geen Solis-id hebben en geen ondernemer zijn.

Declaratieformulier Universiteit Utrecht
Privacyverklaring declaratieformulier externen

De contactpersoon van de dienst of faculteit voorziet de declarant van het WBS-element waarop de kosten moeten worden geboekt. Tevens heeft de declarant het e-mailadres van de contactpersoon nodig; dit moet ingevuld worden op het formulier.

Selectie van kostensoorten die gedeclareerd mogen worden:

 • Overige selectiekosten nieuw personeel
 • Vergoeding gastspreker (eenmalig dagdeel)

 • Monografieën/Boeken

 • Proefschriften

 • Onkostenvergoeding proefpersonen

 • Reis- en verblijfkosten binnenland

 • Kilometervergoeding

 • Reis- en verblijfkosten buitenland

 • Deelname aan congressen en seminars

 • Drukwerk- en reproductiekosten

 • Eten en drinken zakelijk/extern

 • Opleidingskosten

Het is verplicht om bijlagen bij te sluiten van de gedeclareerde kosten (PDF, JPG, PNG, WORD- en EXCEL-documenten zijn toegestaan). Voor het declareren van kilometers is dit niet vereist.

Informatie voor leveranciers

Behulpzame documenten zoals factuurvereisten en inkoopwaarden, FAQ en chatbot Max zijn te vinden op de pagina Informatie voor leveranciers.