Financiën

Voor particulieren: declaratieformulieren

Het C1 formulier (.xls) is bedoeld voor particulieren met een Nederlandse bankrekening. Uitbetaling vindt plaats in euro's.

De Engelstalige variant van het C1-formulier vindt u hier (.xls).

Het C3 formulier (.xls) is bedoeld voor particulieren met een buitenlands bankrekeningnummer.

Zorg dat u de eerste vier velden hebt ingevuld. Uw contactpersoon kan u de informatie hiervoor geven.

Het ingevulde formulier kan samen met de betaalbewijzen als pdf worden gestuurd naar infocrediteuren@uu.nl.

Voor leveranciers

In onderstaand document staan de vereisten die de Universiteit Utrecht stelt aan facturen van een leverancier. Daarnaast vindt u hier de algemene inkoopvoorwaarden.