Financiën

Declaratieformulier voor externen

Declaranten zonder Solis-id hebben de mogelijkheid om bepaalde kosten te declareren. Hiervoor is een declaratieformulier voor externen beschikbaar. Dit formulier is bedoeld voor natuurlijke personen die niet in loondienst zijn van de UU, geen Solis-id hebben en geen ondernemer zijn. De Engelse variant van het formulier kan hier gekozen worden.

Klik hier voor het declaratieformulier

De contactpersoon van de dienst of faculteit voorziet de declarant van het WBS-element waarop de kosten moeten worden geboekt. Tevens heeft de declarant het e-mailadres van de contactpersoon nodig, dit moet ingevuld worden op het formulier.

In de onderstaande tabel wordt een selectie weergegeven van kostensoorten die gedeclareerd mogen worden:

Kostensoorten
Overige selectiekosten nieuw personeel
Vergoeding gastspreker (eenmalig dagdeel)
Monografieën/Boeken
Proefschriften
Onkostenvergoeding proefpersonen
Reis- en verblijfkosten binnenland
Kilometervergoeding
Reis- en verblijfkosten buitenland
Deelname aan congressen en seminars
Drukwerk- en reproductiekosten
Eten en drinken zakelijk/extern
Opleidingskosten

Het is verplicht om bijlagen bij te sluiten van de gedeclareerde kosten (PDF, JPG, PNG, Word- en Exceldocumenten zijn toegestaan). Voor het declareren van kilometers is dit niet vereist.

Informatie voor leveranciers

Behulpzame documenten zoals factuurvereisten en inkoopwaarden, FAQ en chatbot Max zijn te vinden op de pagina Informatie voor leveranciers.