Organisatie

Declaratieformulieren

Het C1 formulier is bedoeld voor particulieren met een Nederlandse bankrekening. Uitbetaling vindt plaats in euro's.

De Engelstalige variant van het C1-formulier staat aan de Engelstalige kant van de website.

Het C3 formulier is bedoeld voor particulieren met een buitenlands bankrekeningnummer.

Het ingevulde formulier dient te worden ondertekend en vervolgens als pdf gemaild naar asc.factuur@uu.nl

Informatie voor leveranciers

In onderstaand document staan de vereisten die de Universiteit Utrecht stelt aan facturen van een leverancier. Daarnaast vindt u hier de algemene inkoopvoorwaarden.

Organisatie