Internationale netwerken

Om wereldwijd kwalitatief hoogstaand onderzoek en uitstekende academische programma’s te garanderen zijn, naast de ontwikkeling van de waarden en de doelstellingen van de Universiteit Utrecht, intensieve samenwerkingen binnen internationale universiteitsnetwerken essentieel.

Deze netwerken bestrijken een scala aan functies van bijvoorbeeld innovatie en lobbyen bij de beleidsmakers van de EU, tot het bevorderen van levenslang leren (Life Long Learning) en het ondersteunen van het universitaire personeel bij het uitvoeren van hun werk.

LERU

De League of European Research Universities (LERU) is een vereniging van grote Europese onderzoeksuniversiteiten die door samenwerking invloed willen uitoefenen op de Europese beleidsagenda op het gebied van onderzoek, onderwijs en innovatie. Meer over LERU.

Coimbra Group

De Universiteit Utrecht is lid van de Coimbra Group: een netwerk van sterke Europese universiteiten. In de Coimbra Group zoekt de Universiteit Utrecht de samenwerking rond haar strategische thema’s, en voor nieuwe vormen van uitwisseling en global engagement. Het Coimbra netwerk is de springplank voor projecten en Europees geld, zoals CHARM-EU met de universiteiten van Barcelona, Montpellier, Dublin en Budapest. Meer over de Coimbra Group (Engelstalig), of via Bart van de Laar, b.j.vandelaar@uu.nl.

International Association of Universities (IAU)

IAU is de meest representatieve en invloedrijke organisatie voor instellingen binnen het hoger onderwijs wereldwijd. Het netwerk publiceert analyses van trends binnen de sector, het treedt op als adviseur en het behartigt via evenementen en ‘peer-to-peer’ leren de belangen van het hoger onderwijs. Meer over IAU (Engels)

European University Association (EUA)

De European University Association (EUA) is het ‘expertisecentrum’ in het hoger onderwijs en onderzoek. De Universiteit Utrecht is sinds 2018 actief betrokken bij het EUA-netwerk en neemt deel aan een aantal van de thematische peer-groups die aan de bovengenoemde stuurgroepen zijn verbonden. Als leider in Open Science en met de thuisbasis van het gerenommeerde Centre for Academic Teaching and Learning (CAT), heeft de UU EUA-conferenties gehost en verzorgd. Daarnaast worden regelmatig lezingen gegeven door UU-experts. Meer over EUA (Engels).

Utrecht Network

Utrecht Network is een Europees netwerk van universiteiten die samenwerken op het gebied van internationalisering. De nadruk ligt hierbij op mobiliteit van studenten en staf, summer schools en internationalisering van curricula. In het Utrecht Network participeren maar liefst 32 universiteiten uit 27 landen. Meer over Utrecht Network.

Magna Carta Universitatum

De Universiteit Utrecht heeft de Magna Carta Universitatum (MCU 2020) ondertekend: een wereldwijde verbintenis om academische vrijheid, institutionele autonomie, de verbinding tussen onderwijs en onderzoek, sociale verantwoordelijkheid en de kernwaarden van het hoger onderwijs te bevorderen en te ondersteunen. In Nederland ondertekenden 14 universiteiten de MCU, wereldwijd doen bijna 1000 universiteiten uit 94 landen mee.

Meer internationale netwerken

Naast eerdergenoemde netwerken is de Universiteit Utrecht lid van:

 • Science Business
 • Council for Advancement and Support of Education (CASE)
 • CrowdHelix
 • European Association of Research Managers and Administration (EARMA)
 • European University Continuing Education Network (EUCEN)
 • Network to Enhance Teaching and Learning at research-intensive universities (NETL)
 • European Association of Communication Professionals in Higher Education (EUPRIO)
 • European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)
 • Platform for International Education (PIE)
 • Inter-University Centre Dubrovnik (IUC)
 • European Association for International Education (EAIE)