Privacyverklaring websitebezoekers (www.uu.nl)

Als Universiteit Utrecht (UU) willen we op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die onze website bezoekt. De privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn daarbij van cruciaal belang. Deze wetgeving sluit aan bij onze doelstelling om onderwijs en onderzoek op het hoogste niveau te bieden, bij onze ambities over goed werkgeverschap en bij ons uitgangspunt van duurzaamheid.

In deze privacyverklaring informeren we u onder andere over de persoonsgegevens die we verwerken, over de doeleinden waarom we dit doen, over uw privacyrechten en over andere zaken die voor u van belang kunnen zijn.

Privacyverklaring - versie

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 juni 2024. Van tijd tot tijd brengen we wijzigingen aan in deze privacyverklaring. Wil je zeker weten dat je de meest recente versie gebruikt, kijk dan op onze website.