Hoogleraren
Hoogleraren in het Academiegebouw te Utrecht

De Universiteit Utrecht kent verschillende onderscheidingen voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de universiteit.

Eredoctoraten

Ieder jaar reikt de Universiteit Utrecht eredoctoraten uit, meestal tijdens de Dies Natalis op 26 maart. Met de eredoctoraten wil de universiteit haar grote waardering uitspreken voor de persoon die het doctoraat ontvangt en diens werk.

Koninklijke onderscheidingen

De Koninklijke onderscheidingen worden jaarlijks aan de vooravond van Koningsdag uitgereikt.

UU-Publiprijs

Ieder jaar beloont de Universiteit Utrecht de wetenschapper die het meest prominent in de media is geweest en daar zelf actief aan heeft bijgedragen. De Universiteit Utrecht wil zo wetenschappers stimuleren om publiciteit te genereren voor hun onderzoek en deel te nemen aan het maatschappelijk debat. De UU-Publiprijs bestaat uit een budget voor het maken van een video over het onderzoek van de wetenschapper ten behoeve van publiciteit. Meer over de UU-Publiprijs.

Zilveren penning

De Universiteit Utrecht kent een zilveren penning toe aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Universiteit Utrecht.

Onderzoeksprijzen en -onderscheidingen

Vele toponderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben eervolle onderscheidingen, onderzoekssubsidies of prijzen voor hun wetenschappelijke prestaties gekregen. Meer over de onderzoeksprijzen en -onderscheidingen