Dies Natalis 2012, Universiteit Utrecht 376 jaar

Dies Natalis 2012

Op 26 maart 2012 werd de Universiteit Utrecht 376 jaar. De traditionele Dies Natalis had als thema Life Sciences.

Diesrede: Bert Leufkens

De diesrede ‘Connecting sciences makes medicines work’ werd gehouden doorprof.dr. Bert Leufkens, hoogleraar farmaco-epidemiologie in het departement Farmaceutische wetenschappen in de faculteit Bètawetenschappen en voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Verleende Eredoctoraten

Prof. Neil Ferguson

Chair in Mathematical Biology at the Department of Infectious Disease Epidemiology and Founding Director of MRC Centre for Outbreak Analysis and Modelling, Imperial College, England
Erepromotor: prof.dr.ir. J.A.P. Heesterbeek, hoogleraar in het departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren van de faculteit Diergeneeskunde

Prof. Ruslan Medzhitov, David W. Wallace

Professor of Immunobiology at Yale School of Medicine, USA
Erepromotor: prof.dr. L. Meyaard, hoogleraar in de divisie Immunologie van de faculteit Geneeskunde