Facilitair Service Centrum

Het Facilitair Service Centrum (FSC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de facilitaire dienstverlening bij de Universiteit Utrecht.

Medewerkers en studenten kunnen bij het FSC terecht met (aan)vragen of meldingen over onder andere:

  • afvalverwijdering (van papier en restafval tot chemisch en radioactief afval);
  • audiovisuele onderwijsondersteuning;
  • catering en automaten;
  • logistiek (bijvoorbeeld kleine en grote verhuizingen en pakkettransport);
  • reparaties en onderhoud van gebouwen en faciliteiten (bijvoorbeeld een kapotte lamp of een verstopt toilet);
  • postverwerking;
  • reserveren van zalen en werkgroepruimtes;
  • schoonmaak;
  • toegangsbeheer.

Bij het FSC Meldpunt komen alle aanvragen, bestellingen en meldingen binnen. Diverse afdelingen voeren de dienstverlening uit. Dit wordt gecoördineerd in vier facilitaire regio's.

De missie van het FSC is: Wij zorgen voor een continu veilige en comfortabele werk-, studie- en onderzoeksomgeving, met servicegerichte en duurzame facilitaire dienstverlening, gericht op de behoeften vanuit onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. 

Meer informatie

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het FSC. 

Directeur Facilitair Service Centrum