Dies Natalis 2010, Universiteit Utrecht 374 jaar

Op 26 maart 2010 werd de Dies Natalis (verjaardag) van de Universiteit Utrecht gevierd. Het thema was ‘Hersenen, cognitie en gedrag’.

Diesrede: Marian Joëls

De Diesrede A Beautiful Brain werd gehouden door prof.dr. Marian Joëls, hoogleraar Neurowetenschappen in het Rudolf Magnus Instituut van de Universiteit Utrecht / UMC Utrecht.

Verleende eredoctoraten

Professor Jacques Mehler

Professor, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Trieste, Italy
Erepromotor: prof.dr. Martin Everaert, hoogleraar in het departement Moderne Vreemde Talen van de faculteit Geesteswetenschappen

Professor Elizabeth Spelke

The Marshall L. Berkman Professor of Psychology, Harvard University, USA
Eepromotor: prof.dr. Marcel van Aken, hoogleraar in het departement Psychologie van de faculteit Sociale Wetenschappen

Utrecht University Close Co-operation

Tijdens de bijeenkomst werd het boekje ‘Utrecht University Close Co-operation’ uitgedeeld. Deze uitgave omvat interviews met ambitieuze en inspirerende junior- en senioronderzoekers die nauw samenwerken om belangrijke problemen in de maatschappij aan te pakken.