Slavernijverleden en kolonialisme

In 2021 is een studie verschenen naar het slavernijverleden van de stad Utrecht. In de studie komt naar voren dat ook de Universiteit Utrecht (UU) banden heeft met slavernij.

Verantwoordelijkheid nemen

Het leed dat tot slaaf gemaakten hebben meegemaakt is onbeschrijfelijk en het gebrek aan erkenning hiervoor veroorzaakt nog steeds pijn. Ondertussen hebben allerlei mensen en instanties, waaronder ook de UU, in het verleden direct en indirect van de koloniale slavernij geprofiteerd. We moeten constateren dat wij lang niet alles weten van onze eigen rol hierbij, en dat is veelzeggend. Deze bladzijde uit onze geschiedenis is onderbelicht. De UU wil dit erkennen en verantwoordelijkheid te nemen, wil rekenschap geven van het verleden, conform een advies dat een commissie van deskundigen in februari 2022 schreef.

Onderzoek naar slavernijverleden

Intern wil de UU nieuw onderzoek naar het slavernijverleden faciliteren, en onderzoek dat al in gang is gezet (door de Universiteitsbibliotheek en het Universiteitsmuseum naar de eigen collecties bijvoorbeeld) te verbinden en zichtbaar te maken. De UU wil binnen de instelling debat aanjagen, bewustwording creëren en onderwijs geven. Daarnaast wil de UU bijdragen vanuit haar maatschappelijke rol, door in bredere zin onderzoek te doen naar racisme en koloniaal verleden, en bijvoorbeeld op multidisciplinaire wijze te onderzoeken op welke manier processen van verzoening vorm krijgen.

Gerelateerd