De universiteit heeft een missie geformuleerd, en uitgangspunten voor het gedrag en de attitude van studenten en medewerkers: de kernwaarden. De strategie en de prestatieafspraken liggen vast in het Strategisch Plan.

Missie

De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld. Onze afgestudeerden hebben de kennis en vaardigheid om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Ons onderzoek is grensverleggend en gericht op het oplossen van grote mondiale vraagstukken. Onze cultuur van samenwerking maakt innovatie, nieuwe inzichten en maatschappelijke impact mogelijk. De kernwaarden ambitie, inspiratie, betrokkenheid en onafhankelijkheid vormen de basis voor onze universitaire gemeenschap.

Deze video is gebaseerd op de nieuwe Universiteit Utrecht strategie voor 2016-2020. Alumni van de Universiteit Utrecht hebben deze video gemaakt in samenwerking met medewerkers en studenten.

Kernwaarden

Inspiratie, ambitie, onafhankelijkheid en betrokkenheid zijn de kernwaarden die richtinggevend zijn voor het gedrag en de attitude van medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht.

Strategisch plan 2016-2020

Het beleid van de Universiteit Utrecht voor de periode 2016 tot en met 2020 is vastgesteld in het Strategisch Plan 2016-2020.