Missie en visie

In onze missie en visie laten we ons leiden door de kernwaarden ambitie, betrokkenheid, inspiratie en onafhankelijkheid.

Onze missie: wat willen we betekenen in de wereld?

We werken aan een betere wereld. Dat doen we door complexe vraagstukken te onderzoeken over de grenzen van disciplines heen. We verbinden denkers aan doeners, zodat nieuwe inzichten worden toegepast. We geven studenten de ruimte om zich te ontwikkelen. Zo leveren we substantiële bijdragen aan de samenleving, nu en in de toekomst.

Onze ambitie: hoe volbrengen we onze missie?

Bij het oplossen van de problemen in de wereld zetten we hoog in. We willen noodzakelijke transformaties richting geven. We zien de universiteit als katalysator voor verandering: dat is de bijdrage die we willen leveren aan de samenleving.

Onze visie: wat zien we gebeuren in de wereld?

We leven in een snel veranderende wereld. Mondiale vraagstukken zijn complex: ze beperken zich niet tot generaties of werelddelen en kunnen niet opgelost worden vanuit één perspectief.

Thema’s als klimaatverandering, welvaartsdeling en gezond leven vereisen een interdisciplinaire aanpak. Wetenschappelijke inzichten zijn nodig voor het oplossen van deze vraagstukken.