Organisatie

De universiteit heeft een missie geformuleerd, en uitgangspunten voor het gedrag en de attitude van studenten en medewerkers: de kernwaarden. De strategie en de prestatieafspraken liggen vast in het Strategisch Plan.

Missie

De Universiteit Utrecht is een groot en veelzijdig kenniscentrum dat onderwijs en onderzoek van internationale kwaliteit biedt. Haar doelen:

  • jonge mensen academisch vormen;
  • nieuwe generaties onderzoekers opleiden;
  • academici opleiden die kennis en professionele vaardigheden combineren;
  • grensverleggend onderzoek doen;
  • bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
Deze video is gebaseerd op de nieuwe Universiteit Utrecht strategie voor 2016-2020. Alumni van de Universiteit Utrecht hebben deze video gemaakt in samenwerking met medewerkers en studenten.

Kernwaarden

Inspiratie, ambitie, onafhankelijkheid en betrokkenheid zijn de kernwaarden die richtinggevend zijn voor het gedrag en de attitude van medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht.

Strategisch plan 2016-2020

Het beleid van de Universiteit Utrecht voor de periode 2016 tot en met 2020 is vastgesteld in het Strategisch Plan 2016-2020.

Organisatie