Missie en strategie

De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld. Hoe? We treden op als katalysator voor verandering door denkers aan doeners te verbinden. We voelen ons betrokken en nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid door onophoudelijk nieuwsgierig, optimistisch en vindingrijk te blijven en ons te laten inspireren door nieuwe perspectieven.

Daarbij zijn we ambitieus. We willen tot de top behoren. Eigen initiatief, ondernemerschap, onafhankelijkheid en integriteit zijn daarbij essentieel. Alleen dan kunnen we een belangrijk verschil blijven maken. We zoeken ongebaande paden, kijken over de grenzen van disciplines heen en geven talent ruimte om te experimenteren en zich te ontwikkelen. Wij investeren in het opleiden van leiders van de toekomst en geven studenten de mogelijkheid kennis en vaardigheid te verwerven die nodig zijn om een substantiële bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Strategisch Plan

In het Strategisch Plan 2016-2020 (pdf) zijn de ambities en doelstellingen van de Universiteit Utrecht voor 2016-20120 vastgesteld. Het plan is tot stand gekomen met inbreng van veel medewerkers, studenten, medezeggenschap en partners.

Het Strategisch Plan richt zich onder meer op:

  • Het verder vernieuwen van ons onderwijsmodel
  • Het verder vernieuwen van onze onderzoeksfaciliteiten
  • Het versterken van interdisciplinaire samenwerking
  • Het versterken van de internationale positie
  • Het versterken van de reputatie van de universiteit
  • Het versterken van onze zichtbare bijdrage aan de oplossing van maatschappelijk vraagstukken
Deze video is gebaseerd op de universitaire strategie voor 2016-2020. Alumni van de Universiteit Utrecht hebben deze video gemaakt in samenwerking met medewerkers en studenten.