Terugblik op Dies Natalis 2018

Over Darwin, Data en Academische Intelligentie

Op maandag 26 maart 2018 vierde de Universiteit Utrecht haar 382e Dies Natalis. Tijdens de ceremonie nam Bert van der Zwaan afscheid als rector en trad Henk Kummeling aan als zijn opvolger. Daarnaast benoemde de universiteit twee eredoctoraten, reikte zij twee docentenprijzen uit en kreeg Cathelijne Broers de titel Alumnus van het Jaar.

Diesrede door Ingrid van Engelshoven

In haar diesrede sprak Minister van OCW Ingrid van Engelshoven zich uit over digitalisering en de gevaren en kansen voor de universiteit. Ze eindigde verrassend: met een benoeming van de aftredende rector Bert van der Zwaan tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. ▼

Vervolgens pleitte Bert van der Zwaan in zijn toespraak voor: "Een ingrijpend herbezinning van onze universitaire cultuur: meer gericht op academische intelligentie dan op kunstmatige intelligentie. Meer op echte wijsheid dan op productie. Meer op onze betekenis voor de maatschappij, dan betekenis voor onszelf." ▼

Eredoctoraten voor Joan C. Williams en Albert-Lásló Barabási

Naomi Ellemers en Henrik Dijkstra leidden de benoeming van respectievelijk prof. dr. Williams en prof. dr. Barabási in. Williams verdient een eredoctoraat onder meer vanwege haar wetenschappelijke aanpak van genderongelijkheid. Barabási krijgt de titel onder andere vanwege zijn praktische toepassing van netwerktheorie in vele wetenschapsgebieden. ▼

Docentenprijs en Docenttalent

Elk jaar reikt de Universiteit Utrecht twee docentenprijzen uit, zo ook deze dies natalis. Docent Microbiologie Margot Koster ontving de Docentenprijs 2018. Sophie Reinders, docent Vroegmoderne Letterkunde, kreeg de prijs Docenttalent van de Universiteit Utrecht. ▼

Rectorenwissel

Deze dies natalis stond ook in het teken van het afscheid van Bert van der Zwaan en het aantreden van Henk Kummeling als nieuwe rector magnificus. ▼

Cathelijne Broers Alumnus van het Jaar

Dit jaar verkoos de Universiteit Utrecht drs. Cathelijne Broers als Alumnus van het Jaar. Zij is onder andere directeur van De Hermitage en wist met intensieve samnwerking en lobbywerk in 2017 de Hollandse Meesters van Sint-Petersburg naar Nederland te halen. ▼

Meer informatie
Dies Natalis