Bijzonder hoogleraren

Externe instanties (rechtspersonen) kunnen het college van bestuur verzoeken een leerstoel te mogen vestigen aan de universiteit om het onderwijs of onderzoek in een vakgebied te stimuleren. Daarbij is het uitgangspunt dat de bijzondere leerstoel iets toevoegt aan het onderzoeks- en/of onderwijsprofiel van de universiteit, dat nog niet beschikbaar was binnen het bestaande hooglerarencorps.