De afdeling Juridische Zaken biedt ondersteuning aan het college van bestuur en de leiding van faculteiten en diensten. De afdeling geeft advies over uiteenlopende zaken als reglementen, universitaire medezeggenschap, onderwijsrecht.

Zij adviseert bij contracten, vastgoedprojecten en andere aangelegenheden waar grote belangen mee zijn gemoeid en biedt op diverse terreinen tweedelijnsondersteuning aan medewerkers die in de faculteiten of diensten de eerstelijnsadvisering voor hun rekening nemen.

Ook adviseert en begeleidt Juridische Zaken het management of p&o-adviseurs bij rechtspositionele kwesties.

De juristen houden wet- en regelgeving in de gaten en signaleren het als er in de UU-regels iets moet veranderen. Zij behandelen bezwaren, beroepen en klachten van studenten en medewerkers. Veel medewerkers zullen alleen dan met de afdeling Juridische Zaken te maken krijgen.

Meer informatie

Contact

Hoofd: mevr. mr. M.H.J.G. Nijssen
Bestuursgebouw
Kamer 5.10A (secretariaat)
Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht
Postbus 80.125, 3508 TC Utrecht
Telefoon: (030) 253 30 75
Fax: (030) 253 77 70
E-mail: info.jz@uu.nl