Juridische zaken

Taken

De afdeling Juridische Zaken:

  • biedt ondersteuning aan het college van bestuur en de leiding van faculteiten en diensten.
  • geeft advies over uiteenlopende zaken als reglementen, universitaire medezeggenschap, onderwijsrecht.
  • geeft advies bij contracten, vastgoedprojecten en andere aangelegenheden waar grote belangen mee zijn gemoeid
  • biedt op diverse terreinen tweedelijnsondersteuning aan medewerkers die in de faculteiten of diensten de eerstelijnsadvisering voor hun rekening nemen.
  • adviseert en begeleidt het management of p&o-adviseurs bij rechtspositionele kwesties.
  • houdt wet- en regelgeving in de gaten en signaleert het als er in de UU-regels iets moet veranderen.
  • behandelt bezwaren, beroepen en klachten van studenten en medewerkers. 

Contact

Hoofd: mevr. mr. Wilma Grimmelikhuijsen
Bestuursgebouw
Kamer 1.55 (secretariaat)
Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht
Postbus 80.125, 3508 TC Utrecht
Telefoon: (030) 253 30 75
Fax: (030) 253 77 70
E-mail: secr.jz@uu.nl

Meer informatie