Ondertekening Memorandum of Understanding
Ondertekening van een Memorandum of Understanding in mei 2015 tussen de Universiteit Utrecht en de University of Toronto.

De Universiteit Utrecht werkt zowel in het onderwijs als in het onderzoek intensief samen met onderzoeksinstellingen, universiteiten,
bedrijven, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen.

Kijk voor meer informatie op de website over samenwerken en samenwerkingsverbanden.