Om de doelen en ambities van de universiteit met daadkracht waar te maken is goed leiderschap nodig. Niet alleen aan de top, maar op alle niveaus van de organisatie. Op die manier werken we dagelijks aan het vertalen van de doelen van de universiteit naar de praktijk van alledag, scheppen we onderling vertrouwen en stimuleren we elkaar om het beste uit onszelf te halen. 

Professioneel leiderschap

Bij de Universiteit Utrecht hechten we veel waarde aan een professionele leiderschapsstijl. Dat draagt bij aan een positieve werkomgeving binnen de universiteit en binnen teams en zo aan het functioneren  van individuele werknemers.

Wij vragen van een  professionele leidinggevende dat hij/zij:

  • een visie ontwikkelt waar anderen zich in kunnen vinden;
  • open staat voor feedback;
  • vertrouwen en ruimte geeft;
  • beslissingen neemt en keuzes maakt;
  • de professionele vaardigheden en ontwikkeling, in lijn met de organisatiedoelen bespreekt met de medewerkers;
  • optimaal gebruik maakt van de kwaliteiten en talenten van medewerkers;
  • ondersteuning ter beschikking stelt waarmee mensen hun doelen kunnen bereiken.