Leiderschap

Leiderschap aan de UU

Binnen de Universiteit Utrecht hechten we veel waarde aan leiderschap. Goed leiderschap zien we als een belangrijke sleutel om een veilige en inspirerende werkomgeving te creëren. Goed leiderschap draagt bij aan gemotiveerde mensen, het verwezenlijken van doelstellingen, over grenzen samenwerken en als UU een bijdrage leveren aan een betere wereld.

Leiderschap zit in grote en kleine zaken. Het gaat over hoe verschillende niveaus binnen de UU met elkaar in dialoog zijn. Het gaat over hoe je feedback geeft aan je collega. Het gaat over het constructief aankaarten van zaken die beter kunnen, oog hebben voor anderen en richting geven.

Drie dimensies van leiderschap aan de UU

Leiderschap kent verschillende dimensies en bijbehorende competenties. Elke dimensie heeft een eigen invalshoek, maar ze zijn allemaal van toepassing in je dagelijkse functioneren als leidinggevende. Wat maakt jou tot een goede leidinggevende en wat heb je hiervoor nodig? We onderscheiden bij de UU drie dimensies.

Jij

 • Zelfreflectie
 • Geven en nemen van vertrouwen en verantwoordelijkheid
 • Diversiteit van medewerkers erkennen en ruimte geven
 • Helder communiceren

Jij en je team

 • (Interdisciplinair) samenwerken
 • Cultuur van verbeteren versterken
 • Stimuleren van ontwikkeling
 • Resultaatgericht werken

Jij en de organisatie

 • Bepalen doelstellingen van eigen onderdeel en verbinden aan UU doelstellingen
 • Realiseren van UU strategisch plan doelstellingen
 • Verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel

Hoe werken we aan leiderschap binnen de UU?

De discussie over leiderschap stimuleren we als organisatie met discussies in verschillende gremia en met allerlei doelgroepen. Zo bepalen we gezamenlijk eenzelfde richting en maken we de vertaalslag naar de praktijk, bijvoorbeeld over erkennen en waarderen of diversiteit. Daarnaast helpt strategische personeelsplanning om met een strategische verkenning een visie te vormen over (toekomstig) leiderschap en de ontwikkeling daarvan te stimuleren. Het is aan elke leidinggevende om aan de leiderschapsdimensies in de dagelijkse praktijk invulling te geven. De UU kent een uitgebreid leiderschapsaanbod voor haar medewerkers met veel verschillende leertrajecten en trainingen.

Ontwikkeltrajecten voor leiderschap

De Universiteit Utrecht biedt meerdere mogelijkheden om je professionele kwaliteiten op het gebied van leiderschap te vergroten: 

Ontwikkelaanbod ondersteunend personeel
Ontwikkelaanbod wetenschappelijk personeel
Centre for Academic Teaching (CAT)

UU Leadership Track: “het gaat om een cultuur van openheid, diversiteit en waarderen”

Afdelings hoofd Annemiek van Gorp en hoogleraar François Kristen volgen samen de nieuwe UU leadership track voor senior leidinggevenden van de Universiteit Utrecht. Hoe kijken zij nu naar hun rol als leider?
 

Waar zijn jullie tot nu toe het meest enthousiast over?

“Ik vind het leuk dat in dit programma niet wordt gezegd: dit en dit is een leider op de Universiteit Utrecht, maar dat het gaat om een cultuur van openheid, diversiteit en waardering neerzetten."

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de folder (pdf) over leiderschap aan de UU.