Dies Natalis 2005, Universiteit Utrecht 369 jaar

Dies Natalis 2005

Op 24 maart 2005 werd in de Domkerk de 369ste verjaardag van de Universiteit Utrecht gevierd.

Diesrede: Theo Verbeek

De diesrede 'Een wonderbaarlijke methode – Voor en tegen Descartes in de Zeventiende Eeuw', werd gehouden door prof. dr. Theo Verbeek, hoogleraar in de Geschiedenis van de nieuwere Wijsbegeerte aan de subfaculteit Wijsbegeerte.

Symposium

Voorafgaand aan de Dies Natalis werd op 22 en 23 maart een symposium gehouden over René Descartes (1596–1650), bedoeld als een eerherstel. Descartes verbleef in Utrecht rond de periode dat de Utrechtse universiteit werd gesticht. Zijn vernieuwende leer werd eerst gedoceerd aan de universiteit, maar na zijn dood in de ban gedaan door traditionele bestuurders onder leiding van de theoloog Voetius.

Verleende eredoctoraten

Prof.dr. Jean-Luc Marion (1946) is hoogleraar filosofie aan de Université de Paris IV-Sorbonne en gasthoogleraar aan de University of Chicago. Marion wordt, behalve als een origineel filosoof, ook gezien als een van de belangrijkste kenners van de filosofie van Descartes en het Cartesianisme. Ook heeft hij in belangrijke mate bijgedragen aan de vernieuwing van de cartesiaanse studies.

Prof.dr. Kamil Ugurbil (1949) is hoofd van het Center for Magnetic Resonance Research of the University of Minnesota en sinds kort ook hoofd van het High-Field Magnetic Resonance Center of the Max Planck Institute (Tübingen). Ugurbil heeft de nauwkeurigheid en de resolutie van functionele kaarten van hersenactiviteit verbeterd met behulp van ultra-hoge magnetische resonantie (MR) veldsterkten. Hierdoor is hij erin geslaagd de specificiteit en sensitiviteit van hersenafbeeldingen aanzienlijk te verhogen. Unieke resultaten bij het meten en visualiseren van functionele, fysiologische en metabole hersenprocessen waren het gevolg.