Dienstraad UBD 2016
Dienstraad Universitaire Bestuursdienst

Dienstraden zijn een soort ondernemingsraad voor medewerkers van de universiteit. Deze bestaan uit gekozen vertegenwoordigers van het personeel. De bevoegdheden van de dienstraad zijn vergelijkbaar met die van de personeelsgeleding in de faculteitsraad.
De werkwijze van de dienstraden is vastgelegd in het Reglement Dienstraden.

Overzicht dienstraden 2015-2017

Informatie over de afzonderlijke dienstraden is verkrijgbaar via de onderstaande contactpersonen:

Dienstraad Universiteitsbibliotheek

Contactpersoon: voorzitter Inge Werner

Leden Dienstraad Universiteitsbibliotheek

  • Inge Werner (voorzitter)
  • Judith Hanekuijk (secretaris)
  • Peter Latooij
  • Anja Bastenhof
  • Johan Tilstra
  • Coen Wilders

Contact: library.dienstraad@uu.nl

Dienstraad Universitaire Bestuursdienst

Contactpersoon: voorzitter Renée Peree 

De dienstraad van de Universitaire Bestuursdienst bestaat uit negen leden, die voor twee jaar gekozen worden. De belangrijkste onderwerpen waar de dienstraad in gekend wordt, zijn:

  • Arbeids-en dienstvoorwaarden
  • Personeelsbeleid
  • Arbeidsomstandigheden
  • Organisatie en werkwijze

De dienstraad adviseert de Algemeen Directeur en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht.

Vergaderstukken staan op de algemene medezeggenschapsteamsite (inloggen met @uu.nl- of @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit mailadres en Solis-wachtwoord).

Contact: DienstraadUBD@uu.nl

 

De vergaderingen van de dienstraad en de AD zijn openbaar. De data zijn op te vragen via DienstraadUBD@uu.nl