Dienstraad

Dienstraad UBD 2017-2019
Dienstraad Universitaire Bestuursdienst

Dienstraden zijn de medezeggenschapsorganen van de Universiteit Utrecht. Ze functioneren als ondernemingsraden. Deze bestaan uit gekozen vertegenwoordigers van het personeel. De bevoegdheden van de dienstraad zijn vergelijkbaar met die van de personeelsgeleding in de faculteitsraad. De werkwijze van de dienstraden is vastgelegd in het Reglement Dienstraden.

Overzicht dienstraden 2019-2021

Informatie over de afzonderlijke dienstraden is verkrijgbaar via de onderstaande contactpersonen.

Dienstraad Universiteitsbibliotheek

Contactpersoon: voorzitter Dafne Jansen

Leden Dienstraad Universiteitsbibliotheek

  • Dafne Jansen (voorzitter)
  • Anja Bastenhof (secretaris)
  • Bart Grijseels (vice-secretaris)
  • Bart Jaski (vice-voorzitter)
  • Peter Latooij
  • 2 zetels vacant

Contact: library.dienstraad@uu.nl

Dienstraad Universitaire Bestuursdienst 

De dienstraad van de Universitaire Bestuursdienst bestaat uit 9 leden, die voor twee jaar gekozen worden. De zittingstermijn loopt tot 1 september 2021. De belangrijkste onderwerpen waar de dienstraad in gekend wordt, zijn:

  • arbeids-en dienstvoorwaarden;
  • personeelsbeleid;
  • arbeidsomstandigheden;
  • organisatie en werkwijze.

De dienstraad adviseert de Algemeen Directeur en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht.

Vergaderstukken staan op de algemene medezeggenschapsteamsite (inloggen met @uu.nl- of @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit mailadres en Solis-wachtwoord).

Contact: DienstraadUBD-info@uu.nl.

De vergaderingen van de dienstraad en de AD zijn openbaar. De data zijn op te vragen via DienstraadUBD-info@uu.nl