Dienstraad

Dienstraden zijn medezeggenschapsorganen van de Universiteit Utrecht en functioneren als ondernemingsraden. Ze bestaan uit gekozen vertegenwoordigers van het personeel. De bevoegdheden van de dienstraad zijn vergelijkbaar met die van de personeelsgeleding in de faculteitsraad. De leden van de dienstraden worden gekozen voor een zittingstermijn van twee jaar, die start op 1 september.

De dienstraden adviseren het bestuur van de betreffende dienst, en hebben voor bepaalde onderwerpen instemmingsrecht. 

Belangrijke onderwerpen voor de dienstraden zijn:

  • arbeid- en dienstvoorwaarden;
  • algemeen personeelsbeleid;
  • veiligheid, gezondheid en welzijn in relatie tot het werk;
  • organisatie en werkwijze;
  • organisatiewijzigingen (inclusief reorganisaties);
  • technische en economische dienstuitvoering.

De vergaderingen zijn in principe openbaar, behalve de onderwerpen die vertrouwelijke behandeld dienen te worden. Je bent altijd welkom bij de overleggen als toehoorder. Het is handig je van te voren te melden bij de dienstraad, zodat je tijdig geïnformeerd wordt over eventuele wijzigingen in tijdstip of locatie, en zodat je tijdig de link krijgt bij een online-vergadering. Bekijk de vergaderstukken op de teamsite medezeggenschap.

Dienstraad Universiteitsbibliotheek

De Dienstraad Universiteitsbibliotheek bestaat uit maximaal 7 leden. Naast de hierboven genoemde onderwerpen staan we natuurlijk ook open voor signalen van onze collega’s. Lees meer over de werkwijze van de dienstraad van de Universiteitsbibliotheek in het reglement.

Contact: library.dienstraad@uu.nl.

Leden Dienstraad Universiteitsbibliotheek 2021-2023

Dienstraad Universitaire Bestuursdienst

De Dienstraad Universitaire Bestuursdienst (UBD) bestaat uit maximaal 9 leden. Bekijk meer informatie over de dienstraad van de Universitaire Bestuursdienst op intranet. Lees meer over de werkwijze van de dienstraad van de Universitaire Bestuursdienst in het reglement op de teamsite medezeggenschap.

Contact: DienstraadUBD-info@uu.nl.