Privacyverklaring deelnemers wetenschappelijk onderzoek

Deze privacyverklaring is specifiek bedoeld voor mensen van wie er persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van wetenschappelijk onderzoek dat door de Universiteit Utrecht (UU) wordt verricht. Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt binnen een onderzoeksproject, heb je waarschijnlijk al informatie over dat project ontvangen. In deze privacyverklaring vind je meer uitgebreide (achtergrond)informatie over bepaalde aspecten van de verwerking.

De Universiteit Utrecht wil op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die onderwerp is van wetenschappelijk onderzoek. De privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn voor ons van cruciaal belang. Die wetgeving sluit aan bij onze doelstelling om onderwijs en onderzoek op het hoogste niveau te bieden, bij onze ambities over goed werkgeverschap, bij ons uitgangspunt van duurzaamheid.

In deze privacyverklaring informeren we je onder andere over de persoonsgegevens die we verwerken, over de doeleinden waarom we dit doen, over jouw privacyrechten en over andere zaken die voor jou van belang kunnen zijn.

Privacyverklaring - versie

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 augustus 2023. Van tijd tot tijd brengen we wijzigingen aan in deze privacyverklaring. Wil je zeker weten dat je de meest recente versie gebruikt, kijk dan op onze website.