Universitaire Bestuursdienst

De Universitaire Bestuursdienst (UBD) werkt aan de geïntegreerde ondersteuning van het bestuur van de Universiteit Utrecht. De onderdelen ondersteunen het College van Bestuur bij het opstellen en uitvoeren van de jaarlijkse bestuursagenda en het vierjaarlijkse strategisch plan en bij het verlenen van diensten.

Universitaire Bestuursdienst (UBD)

De UBD is georganiseerd in de volgende onderdelen: