Binnen de Bestuursdienst werken de zes directies samen met de Algemene Directie aan de geïntegreerde ondersteuning van het college van bestuur. Daarnaast valt het Centrum voor Wetenschap en Cultuur en het Facilitair Service Centrum onder de Bestuursdienst.

Universitaire Bestuursdienst (UBD)

De UBD is georganiseerd in de volgende onderdelen:

Algemeen directeur

De algemeen directeur geeft leiding aan en bewaakt de samenhang van de dienstverlening. Daarnaast heeft hij een algemeen adviserende taak naar het college van bestuur. Hij heeft regulier overleg met de directeuren van faculteiten, diensten en directies over beleid en uitvoering daarvan.

Algemeen directeur: drs. L.A. (Leon) van de Zande
Bestuursgebouw, kamer 4.09
Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht
Telefoonnummer: (030) 253 44 77