De Universitaire Bestuursdienst (UBD) bestaat uit acht directies en werkt aan de geïntegreerde ondersteuning van het bestuur van de Universiteit Utrecht. A

Algemeen directeur

De algemeen directeur geeft leiding aan en bewaakt de samenhang van de dienstverlening. Daarnaast heeft hij een algemeen adviserende taak naar het college van bestuur. Hij heeft regulier overleg met de directeuren van faculteiten, diensten en directies over beleid en uitvoering daarvan.

Algemeen directeur: drs. L.A. (Leon) van de Zande
Bestuursgebouw, kamer 4.09
Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht
Telefoonnummer: (030) 253 44 77