Universitaire Bestuursdienst

De Universitaire Bestuursdienst (UBD) werkt aan de geïntegreerde ondersteuning van het bestuur van de Universiteit Utrecht. Acht directies ondersteunen het College van Bestuur bij het opstellen en uitvoeren van de jaarlijkse bestuursagenda en het vierjaarlijkse strategisch plan en bij het verlenen van diensten.

Universitaire Bestuursdienst (UBD)

De UBD is georganiseerd in de volgende onderdelen:

Algemeen directeur

De algemeen directeur geeft leiding aan en bewaakt de samenhang van de dienstverlening. Daarnaast heeft hij een algemeen adviserende taak naar het college van bestuur. Hij heeft regulier overleg met de directeuren van faculteiten, diensten en directies over beleid en uitvoering daarvan.