Functionaris voor gegevensbescherming

Organisaties zoals de Universiteit Utrecht zijn met ingang van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De hoofdtaak van de functionaris is toezicht houden op de toepassing en naleving van de AVG binnen de organisatie.

Om zijn taak goed uit te kunnen oefenen, kan de functionaris voor gegevensbescherming:

  • Informatie verzamelen over gegevensverwerkingen die plaatsvinden binnen de Universiteit Utrecht;
  • Deze verwerkingen analyseren en naleving van de wet beoordelen;
  • Informeren, adviseren en aanbevelingen doen binnen de Universiteit Utrecht.

Hoe is de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht te bereiken?

Vragen of klachten over privacy kunnen altijd gericht worden aan de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht via fg@uu.nl.