Dies Natalis 2009, Universiteit Utrecht 373 jaar

Dies Natalis 2009
Bron: Wieke Eefting

Op 26 maart 2009 werd de Dies Natalis van de Universiteit Utrecht gevierd. Het thema van dit jaar was volksgezondheid en epidemiologie.

Diesrede: Bert Brunekreef

De diesrede Public Health in a changing environment werd gehouden door prof.dr.ir. Bert Brunekreef, hoogleraar milieu-epidemiologie in de faculteiten Diergeneeskunde en Geneeskunde.

Verleende eredoctoraten

Professor Richard Laing

Medical Officer, Medicine Policy and Standards, World Health Organization, Genève, Zwitserland
Erepromotor: prof.dr. Bert Leufkens, hoogleraar in het departement Farmaceutische Wetenschappen van de faculteitBètawetenschappen

Professor Paul M. Ridker

Director of Centre for Cardiovascular Disease Prevention Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, USA
Erepromotor: prof.dr. Yolanda van der Graaf, hoogleraar in de faculteit Geneeskunde