De Universiteit Utrecht werkt aan huisvesting en campussen die functioneel en toekomstgericht zijn. Hierdoor stimuleren we multidisciplinaire samenwerking, community-vorming en ontmoetingen. Onze huisvestingsambities hebben zowel betrekking op onderwijs en onderzoek als op de universiteit als organisatie en haar omgeving.  

Luchtfoto van Utrecht Science Park

De vastgoedambitie van de Universiteit Utrecht

Samen bouwen aan huisvesting van de toekomst