Sinds 2003 vergelijken internationale rankings universiteiten van over de hele wereld.

De Universiteit Utrecht scoort doorgaans:

  • Top 75 wereldwijd (van 17.000+ universiteiten in totaal)
  • Top 25 in Europa (van 5000+ universiteiten in totaal)
  • Top 3 in Nederland (van 14 universiteiten in totaal)
Universiteit Utrecht voor vijftiende keer beste universiteit van Nederland

De Universiteit Utrecht in de wereldwijde rankings

Deze rankings verschillen soms fors op vlak van methodologie, nauwkeurigheid en betekenis. Bovendien maakt de verschillende signatuur van universiteiten vergelijken lastig. Daarom zegt een losse ranking op zichzelf niet zo veel. Toch geven alle rankings bij elkaar, door de tijd heen een benadering van de prestaties van een universiteit.

► Zie ook het VSNU-overzicht van alle Nederlandse universiteiten.

Waarmee scoort de Universiteit Utrecht internationaal?

De meeste wereldwijde rankings kijken vooral naar onderzoek. Het aantal wetenschappelijke publicaties en het belang van die publicaties voor de onderzoekswereld is erg belangrijk, evenals Highly cited researchers: wetenschappers die onderzoek doen met veel impact en in de afgelopen tien jaar bij de 1% meest geciteerde wetenschappers zaten.

Nationale onderwijsrankings

Een aantal Nederlandse rankings richt zich specifiek op onderwijs. Elk jaar vindt met de Nationale Studenten Enquête (NSE) een tevredenheidsonderzoek plaats. De NSE zelf is geen ranking. Wel gebruiken Elsevier en Keuzegids de resultaten uit de NSE voor rankings: respectievelijk 'Beste Algemene Klassieke Universiteiten' en 'Beste Brede Klassieke Universiteiten'. In deze lijsten staat de Universiteit Utrecht doorgaans in de top 3.

Waarmee scoort de Universiteit Utrecht nationaal?

De Nederlandse rankings kijken vaak naar het onderwijs. Wat dat betreft is de Universiteit Utrecht een sterke speler op het vlak van innovatie en interdisciplinariteit.

Universiteit Utrecht en Avans Hogeschool winnaars Beste studies 2017
Waarop baseren de rankings zich?

Academic Ranking of World Universities (Shanghai ranking)

Dit was de eerste grote ranking. Deze stamt uit 2003. De volgorde wordt vastgesteld op basis van een aantal indicatoren voor goed onderzoek. Denk daarbij aan het aantal Nobelprijzen en Fields Medals van stafleden en alumni, het aantal citaties en het aantal artikelen in Nature en Science.

World Universities Ranking van Times Higher Education

Onderwijs, citatie-impact en onderzoek spelen een grote rol in deze ranking. Daarnaast neemt Times Higher Education internationaal perspectief en onderzoeksinkomsten uit het bedrijfsleven mee.

CWTS Leiden ranking

Deze ranking is gebaseerd op onderzoeksprestaties. Hiervoor neemt CWTS onder andere het aandeel in de 10% meest geciteerde publicaties mee.

National Taiwan University ranking (NTU)

De NTU richt zich puur op de wetenschappelijke output: het aantal wetenschappelijke publicaties, het aantal citaties en het aantal highly cited papers en publicaties in high impact journals.

QS Ranking World Universities Ranking

De samenstellers van de QS Ranking kijken naar scores voor onderzoekskwaliteit (citaties en peer review), de verhouding staf-studenten, het aandeel internationale wetenschappelijke staf en studenten en de reputatie van de Universiteit Utrecht bij werkgevers.

U.S. News: Best Global Universities ranking

Deze lijst wordt samengesteld op basis van onderzoeksreputatie en met name publicaties en de impact daarvan.

CWUR - Center for World University Rankings

Het Center for World University Rankings is gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten en geeft een ranking uit die zowel onderwijs (bij benadering) als onderzoek meet. Ze maken gebruik van openbare gegevens: erkenning en prijzen van wetenschappelijk personeel en alumni; het aantal alumni dat CEO is bij een internationaal topbedrijf; aantallen publicaties en patenten; en citaties van deze beide.

 

Nationale Studenten Enquête

Studiekeuze123 voert een enquête uit onder enkele honderdduizenden studenten van hogescholen en universiteiten. Zij bevragen onder andere de inhoud van de opleiding, de kwaliteit van docenten, de studiefaciliteiten en hoe uitdagend het onderwijs is. Dit is eigenlijk geen ranglijst, maar een tevredenheidsonderzoek. Elsevier en Keuzegids gebruiken dit onderzoek om hun ranglijsten samen te stellen.

Elsevier Beste Studies

De Nationale Studenten Enquête vraagt studenten 'Geef aan hoe tevreden je bent over je opleiding in het algemeen'. Dit vormt de basis voor de ranglijst van Elsevier. Dit opinieblad middelt de antwoorden van de voltijdstudenten. Van het aantal opleidingen dat op deze manier wordt beoordeeld, bekijkt Elsevier hoeveel opleidingen positiever dan gemiddeld worden beoordeeld.

Keuzegids

De Keuzegids rekent resultaten van de Nationale Studenten Enquête om naar een rapportcijfer en neemt dan binnen verschillende opleidingsrichtingen het gemiddelde. De richtingen die zij hanteren zijn onderwijs, communicatie, kunst en cultuur, recht en bestuur, economie, sociaal, gezondheid, aarde en milieu, exact en ICT, techniek en interdisciplinair.

Nederland bij de beste 2% van de wereld

Binnen Nederland scoort het universitair onderwijs erg goed ten opzichte van andere landen. De universiteiten vallen allemaal binnen de beste 2% van de wereld, aldus de VSNU. Daarom spreekt men ook wel eens van een 'hoogvlakte'. De universiteiten ontlopen elkaar niet veel op de ranglijsten en verschillen vooral op richting en insteek van het onderwijs en onderzoek. Verder is Nederland een van de weinige landen waarvan vrijwel alle universiteiten in de internationale rankings voorkomen. De VSNU houdt hier een overzicht van bij.