Universiteit Utrecht in de rankings

Sinds 2003 vergelijken internationale rankings universiteiten van over de hele wereld. Alle rankings geven samen een benadering van de prestaties van een universiteit. Waar plaatsen zij de Universiteit Utrecht?

Wereldwijde rankings

De meeste wereldwijde rankings kijken vooral naar onderzoek. Het aantal en het belang van wetenschappelijke publicaties wegen zwaar, evenals Highly cited researchers: onderzoekers die tot de 1% meest geciteerde wetenschappers behoren.

Vakspecifieke rankings

De ranking-bureaus kijken ook naar specifieke vakgebieden. Hieronder een greep uit de rankings waarop de Universiteit Utrecht goed scoort.

De Universiteit Utrecht verbindt deze en andere vakgebieden met elkaar in interdisciplinaire onderzoeksthema´s. Binnen deze strategische thema´s werken onderzoekers vanuit verschillende vakgebieden samen met elkaar, met maatschappelijke partners en met bedrijven. Zo zoeken zij naar duurzame oplossingen voor de uitdagingen van deze en volgende generaties.

Nationale onderwijsrankings

Naast de wereldwijde rankings die naar onderzoek kijken, kent Nederland een aantal onderwijsrankings. Deze kijken onder andere naar specifieke opleidingen en de tevredenheid van studenten.