Universiteit Utrecht in de rankings

Sinds 2003 vergelijken internationale rankings universiteiten van over de hele wereld. Alle rankings geven samen een benadering van de prestaties van een universiteit. Waar plaatsen zij de Universiteit Utrecht?


Wereldwijde rankings

De meeste wereldwijde rankings kijken vooral naar onderzoek. Het aantal en het belang van wetenschappelijke publicaties wegen zwaar, evenals Highly cited researchers: onderzoekers die tot de 1% meest geciteerde wetenschappers behoren.

Ranglijsten kennen beperkingen

Hoewel ranglijsten van universiteiten een realiteit zijn, hecht de Universiteit Utrecht eraan enkele belangrijke kanttekeningen te plaatsen. Daar zijn drie belangrijke redenen voor.

  1. Ten eerste is het vrijwel onmogelijk om de kwaliteit van een gehele universiteit met alle verschillende opleidingen en vakgebieden in één getal te vangen.
  2. Ten tweede gebruiken de makers van de rankings gegevens en methoden waar veel op af te dingen valt, zo blijkt ook uit onderzoek.
  3. Ten slotte is de Universiteit Utrecht van mening dat de rankings te veel nadruk leggen op scoren en competitie, waar wetenschap juist gebaat is bij samenwerking. Samenwerking en open science zijn twee van onze leidende beginselen.

We adviseren studenten om vooral de inhoud en aard van opleidingen te vergelijken en onderzoekers om te kijken naar de aard van de onderzoeksprogramma’s en naar de werkomstandigheden. We vertrouwen erop dat de Universiteit Utrecht ook dan vaak een goede keuze zal zijn.

Alternatieven voor kwaliteitsindicatie

Universiteit Utrecht steunt verschillende initiatieven die weerstand bieden aan de dominantie van rankings, bijvoorbeeld More Than Our Rank en CoARA.

Vakspecifieke rankings

De ranking-bureaus kijken ook naar specifieke vakgebieden. Hieronder een greep uit de rankings waarop de Universiteit Utrecht goed scoort.

De Universiteit Utrecht verbindt deze en andere vakgebieden met elkaar in interdisciplinaire onderzoeksthema´s. Binnen deze strategische thema´s werken onderzoekers vanuit verschillende vakgebieden samen met elkaar, met maatschappelijke partners en met bedrijven. Zo zoeken zij naar duurzame oplossingen voor de uitdagingen van deze en volgende generaties.

Nationale onderwijsrankings

Naast de wereldwijde rankings die naar onderzoek kijken, kent Nederland een aantal onderwijsrankings. Deze kijken onder andere naar specifieke opleidingen en de tevredenheid van studenten.