Universiteit Utrecht in de rankings

Sinds 2003 vergelijken internationale rankings universiteiten van over de hele wereld. Alle rankings geven samen een benadering van de prestaties van een universiteit. Waar plaatsen zij de Universiteit Utrecht?

Wereldwijde rankings

De meeste wereldwijde rankings kijken vooral naar onderzoek. Het aantal en het belang van wetenschappelijke publicaties wegen zwaar, evenals Highly cited researchers: onderzoekers die tot de 1% meest geciteerde wetenschappers behoren.

Vakspecifieke rankings

De ranking-bureaus kijken ook naar specifieke vakgebieden. Hieronder een greep uit de rankings waarop de Universiteit Utrecht goed scoort.

De Universiteit Utrecht verbindt deze en andere vakgebieden met elkaar in interdisciplinaire onderzoeksthema´s. Binnen deze strategische thema´s werken onderzoekers vanuit verschillende vakgebieden samen met elkaar, met maatschappelijke partners en met bedrijven. Zo zoeken zij naar duurzame oplossingen voor de uitdagingen van deze en volgende generaties.

Nationale onderwijsrankings

Naast de wereldwijde rankings die naar onderzoek kijken, kent Nederland een aantal onderwijsrankings. Deze kijken onder andere naar specifieke opleidingen en de tevredenheid van studenten.

Waarop baseren de rankings zich?

Academic Ranking of World Universities (Shanghai ranking)

Dit was de eerste grote ranking. Deze stamt uit 2003. De volgorde wordt vastgesteld op basis van een aantal indicatoren voor goed onderzoek. Denk daarbij aan het aantal Nobelprijzen en Fields Medals van stafleden en alumni, het aantal citaties en het aantal artikelen in Nature en Science.

World Universities Ranking van Times Higher Education

Onderwijs, citatie-impact en onderzoek spelen een grote rol in deze ranking. Daarnaast neemt Times Higher Education internationaal perspectief en onderzoeksinkomsten uit het bedrijfsleven mee.

CWTS Leiden ranking

Deze ranking is gebaseerd op onderzoeksprestaties. Hiervoor neemt CWTS onder andere het aandeel in de 10% meest geciteerde publicaties mee.

National Taiwan University ranking (NTU)

De NTU richt zich puur op de wetenschappelijke output: het aantal wetenschappelijke publicaties, het aantal citaties en het aantal highly cited papers en publicaties in high impact journals.

QS Ranking World Universities Ranking

De samenstellers van de QS Ranking kijken naar scores voor onderzoekskwaliteit (citaties en peer review), de verhouding staf-studenten, het aandeel internationale wetenschappelijke staf en studenten en de reputatie van de Universiteit Utrecht bij werkgevers.

Scimago Institutions Ranking

Deze ranking is volledig gebaseerd op onderzoeksresultaten. De indicatoren zijn: het aantal artikelen in Scopus, de genormaliseerde citatiescore, het aandeel publicaties in toptijdschriften, internationale samenwerking, de mate van thematische focus van de output en het aandeel van publicaties met iemand van de universiteit als eerste auteur.

Webometrics Ranking

De Universiteit Utrecht scoort sinds het begin van de ranking in 2004 als beste Nederlandse universiteit op de ranking van Webometrics die zich richt op de zichtbaarheid van universiteiten op het internet, ofwel openness.

U.S. News: Best Global Universities ranking

Deze lijst wordt samengesteld op basis van onderzoeksreputatie en met name publicaties en de impact daarvan.

Nature Index Global

De Nature Publishing Group publiceert met ingang van 2014 een top 200 ranglijst van instellingen die in 68 geselecteerde toptijdschriften op het gebied van Natural Sciences publiceren. Het gaat om het aantal publicaties in deze tijdschriften van de afgelopen 12 maanden.

CWUR - Center for World University Rankings

Het Center for World University Rankings is gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten en geeft een ranking uit die zowel onderwijs (bij benadering) als onderzoek meet. Ze maken gebruik van openbare gegevens: erkenning en prijzen van wetenschappelijk personeel en alumni; het aantal alumni dat CEO is bij een internationaal topbedrijf; aantallen publicaties en patenten; en citaties van deze beide.

Nederland bij de beste 2% van de wereld

Binnen Nederland scoort het universitair onderwijs erg goed ten opzichte van andere landen. De universiteiten vallen allemaal binnen de beste 2% van de wereld, aldus de VSNU. Daarom spreekt men ook wel eens van een 'hoogvlakte'. De universiteiten ontlopen elkaar niet veel op de ranglijsten en verschillen vooral op richting en insteek van het onderwijs en onderzoek. Verder is Nederland een van de weinige landen waarvan vrijwel alle universiteiten in de internationale rankings voorkomen. De VSNU houdt hier een overzicht van bij.