Directie ITS (Information and Technology Services)

De directie ITS (Information and Technology Services) adviseert het college van bestuur over de investeringen in en de inrichting en het gebruik van IT-systemen, formuleert de hoofdlijnen van het universitaire informatiseringbeleid en is verantwoordelijk voor het programmamanagement van IT-investeringen en -vernieuwingen.

De directie verzorgt bovendien de IT-basisdiensten voor medewerkers, studenten en bezoekers van de Universiteit Utrecht, het beheer van de netwerkinfrastructuur van de Universiteit Utrecht en het beheer van de IT-systemen ten behoeve van de bedrijfsvoering.

Directeur: mw. ir. C.W.M. (Carolien) Besselink EMITA
Bestuursgebouw
Kamer 287 (secretariaat)
Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht
T: 030 253 3553