Regelingen bestuur Universiteit Utrecht

De bestuursstructuur van de Universiteit Utrecht is vastgelegd in een aantal regelingen en mandaatregelingen:

Mandaatregelingen faculteiten en diensten

Mandaatregelingen overig

Toetsingskader voor de verlening van uitvoeringsmandaten DBF

Onderstaande links verwijzen naar het intranet dat alleen toegankelijk is voor medewerkers. Heb je geen toegang tot intranet, neem dan contact op met de directie FCA

Faculteitsreglementen en Kiesreglementen faculteiten

Een deel van onderstaande links verwijst naar het intranet dat alleen toegankelijk is voor medewerkers. Heb je geen toegang tot intranet, neem dan contact op met desbetreffende faculteit.