Regelingen bestuur Universiteit Utrecht

De bestuursstructuur van de Universiteit Utrecht is vastgelegd in een aantal regelingen en mandaatregelingen:

Mandaatregelingen faculteiten en diensten

Mandaatregelingen overig

Faculteitsreglementen en Kiesreglementen faculteiten

Een deel van onderstaande links verwijst vooralsnog naar het intranet dat alleen toegankelijk is voor medewerkers. Heb je geen toegang tot intranet en wil je toegang tot een van de documenten, neem dan contact op met desbetreffende faculteit.