Privacy

De Universiteit Utrecht wil op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die bij ons werkt, studeert of deelneemt aan onderzoek. De nieuwe privacyregels zijn daarbij van cruciaal belang. De regelgeving sluit bovendien aan bij onze doelstelling om onderwijs en onderzoek op het hoogste niveau te bieden, bij onze ambities over goed werkgeverschap, bij het uitgangspunt van duurzaamheid, bij alles wat we doen.