Digitale toegankelijkheid

Universiteit Utrecht wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

De site van de Universiteit Utrecht voldoet gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. We werken in eerste instantie aan verbeteringen door redactietraining van onze redacteuren en contentaanpassingen door de hele site. Daarnaast zijn er ten dele technische verbeteringen doorgevoerd. Deze staan nog op de planning voor de informatie voor studenten, bachelor- en master studiekiezers en het intranet (inlog vereist). In onze Toegankelijkheidsverklaringen lichten wij toe op welke punten wij op onze site nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen. De Universiteit Utrecht heeft ongeveer 500 zeer diverse websites en -pagina’s die volledig autonoom door diverse faculteiten en medewerkers worden beheerd onder de verantwoordelijkheid van Universiteit Utrecht, deze voldoen niet tot nauwelijks aan de toegankelijkheidseisen, lees waarom.

Onderbouwing bij de toegankelijkheidsverklaring

In december 2020 is er voor de algemene informatie op de website uu.nl een onderzoek door een onafhankelijk toetsingsbureau uitgevoerd. In het onderzoeksrapport staan alle resultaten van het onderzoek beschreven. De komende maanden wordt gestart om issues te verbeteren; zowel op technisch als redactioneel vlak. Het heronderzoek wordt gepland. De informatie voor studenten, bachelor- en masterstudiekiezers volgt een toetsmoment in de komende twee jaar na de technische aanpassingen.

Overige toegankelijkheidsverklaringen Universiteit Utrecht

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

Universiteit Utrecht wil dat iedereen alle informatie op de website van uu.nl goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. Daarnaast zorgen we voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Controle vóór publicatie: onze redactie toetst alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid.
  • Techniek: onze IT-afdeling controleert op digitale toegankelijkheid. De gevonden problemen pakken wij vervolgens op.
  • Training werknemers: een deel van de redacteuren heeft trainingen over toegankelijkheid gevolgd. Daarnaast zijn handleidingen beschikbaar over toegankelijkheid van pdf-bestanden, tekstalternatieven en ondertiteling van audio. 
  • Onderzoek: experts van buiten controleren onze website. De gevonden problemen pakken wij vervolgens op.

Problemen met toegankelijkheid melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@uu.nl.