Digitale toegankelijkheid

Universiteit Utrecht wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

uu.nl heeft de eerste maatregelen genomen aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze Toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

Onderbouwing bij de toegankelijkheidsverklaring

In december 2020 wordt er voor de website uu.nl een onderzoek door een onafhankelijk toetsingsbureau uitgevoerd. De bevindingen hiervan nemen wij op in een te publiceren onderzoeksrapport.

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

Universiteit Utrecht wil dat iedereen alle informatie op de website van uu.nl goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. Daarnaast zorgen we voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  1. Controle vóór publicatie: onze redactie en toetst alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid.
  2. Techniek: onze IT afdeling controleert op digitale toegankelijkheid. De gevonden problemen pakken wij vervolgens op.
  3. Training werknemers: een deel van de redacteuren hebben trainingen over toegankelijkheid gevolgd. Daarnaast zijn handleidingen beschikbaar over toegankelijkheid van pdf-bestanden, tekst alternatieven en ondertiteling van audio.
  4. Onderzoek: experts van buiten controleren onze website. De gevonden problemen pakken wij vervolgens op.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen Universiteit Utrecht

Toegankelijkheidsverklaringen van andere websites dan uu.nl die eveneens onder verantwoordelijkheid vallen van Universiteit Utrecht, kunt u bekijken in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via corporatesite@uu.nl.