Digitale toegankelijkheid

Universiteit Utrecht wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

De site van de Universiteit Utrecht voldoet gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. We werken in eerste instantie aan verbeteringen door redactietraining van onze redacteuren en contentaanpassingen door de hele site. Daarnaast zijn er technische verbeteringen doorgevoerd, zowel voor deze site (inclusief informatie voor bachelor- en master studiekiezers) als de informatie voor studenten en het intranet (inlog vereist). In de toegankelijkheidsverklaringen van de corporate website en informatie voor bachelor- en master studiekiezers, informatie voor studenten en intranet lichten wij toe op welke punten wij op onze site nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen. De Universiteit Utrecht heeft ongeveer 500 zeer diverse websites en -pagina’s die volledig autonoom door diverse faculteiten en medewerkers worden beheerd onder de verantwoordelijkheid van Universiteit Utrecht, deze voldoen niet tot nauwelijks aan de toegankelijkheidseisen, lees waarom.

Onderbouwing bij de toegankelijkheidsverklaring

In december 2020 is er voor de algemene informatie op de website uu.nl een onderzoek door een onafhankelijk toetsingsbureau uitgevoerd. In het onderzoeksrapport staan alle resultaten van het onderzoek beschreven. Sinds dat rapport is een groot aantal issues verbeterd; zowel op technisch als redactioneel vlak. Ook is een heronderzoek uitgevoerd. Er volgt nog een toetsmoment voor de informatie voor studenten, na geplande technische aanpassingen.

Overige toegankelijkheidsverklaringen Universiteit Utrecht

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

Universiteit Utrecht wil dat iedereen alle informatie op de website van uu.nl goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. Daarnaast zorgen we voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Controle vóór publicatie: onze redactie toetst alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid.
  • Techniek: onze IT-afdeling controleert op digitale toegankelijkheid. De gevonden problemen pakken wij vervolgens op.
  • Training werknemers: een groot deel van de redacteuren heeft trainingen over toegankelijkheid gevolgd. Daarnaast zijn op intranet handleidingen en richtlijnen beschikbaar over toegankelijkheid van webpagina’s, documenten en andere digitale producten. 
  • Onderzoek: experts van buiten controleren onze website. De gevonden problemen pakken wij vervolgens op.

Problemen met toegankelijkheid melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@uu.nl.