Wie wij zijn

Onze wereld verandert snel. Mondiale vraagstukken zijn complex: ze beperken zich niet tot generaties of werelddelen en kunnen niet opgelost worden vanuit één perspectief. Het vraagt om een open uitnodiging aan iedereen.


Doe mee, denk mee. Je bent welkom.

Wij zijn de Universiteit Utrecht. De plek waar nieuwe samenwerkingen en kruisbestuivingen ontstaan. Student, wetenschapper, medewerker, bestuurder, burger, professional, ondernemer: je bent welkom om bij te dragen aan een betere wereld.

 


Regenboogfietspad van Dick Boetekees op het Utrecht Science Park. .

Open blik, open houding, open wetenschap

Over de grenzen van disciplines onderzoeken we, onderwijzen we en delen we kennis en inzichten die de bouwstenen leveren voor morgen. Want waar perspectieven gedeeld worden, ontstaan de oplossingen die de wereld verder brengen.

 

 • Molecuulstructuur

  Open houding

  Stel je vraag aan onze onderzoekers.

 • Luchtbeeld van de wijk Cartesiusdriehoek in Utrecht

  OPEN WETENSCHAP

  Een nieuwe wijk bouwen op basis van kennis en data

 • OPEN ontmoeten

  Professoren ontmoeten kinderen op de basisschool

 • Open Science Dora

  Open blik

  Open wetenschap vraagt om nieuwe visie op waarderen van wetenschappersStudente slaat boek open in bibliotheek.

Hoe open is de Universiteit Utrecht?

Ontdek het in deze video's
 • "Het is belangrijk dat we samenwerken als academische gemeenschap. In die betekenis is 'Sharing science' voor mij een belangrijk thema voor de universiteit."

   

  José van Dijk
  Hoogleraar Media en Digitale Samenleving

 • “Een open houding betekent openstaan voor andere inzichten, meningen, waarden en normen. Maar ook dat je openstaat om kansen aan te grijpen om klaar te zijn voor de toekomst.”

  Özge Bilgili
  Universitair docent interdisciplinaire sociale wetenschap

 • “Een open houding hebben betekent dat je openstaat voor het idee dat je je misschien vergist.”

   

   

  Seye Abimbola
  Prins Claus Leerstoelhouder 2020 - 2022

 • Echt anders

  De universiteit moet zich bezighouden met het verbeteren en bestuderen van een samenleving, en met het oplossen van problemen. Maar de universiteit hoeft niet alleen maar leuk nieuws te brengen. Soms moet er ook iets echt anders.

   

  Sicco de Knecht, programmacoördinator Open Science

 • Welke rol moet een universiteit spelen in de samenleving?
 • Meten en checken

  De rol van een universiteit is om te meten en checken wat er gebeurt en wat er nodig is om te gebeuren. Een universiteit draagt zelf oplossingen aan én onderzoekt of andere oplossingen effect hebben.

   

  Robin Berg, directeur We Drive Solar


Onze strategie en leidende principes

Bij het oplossen van problemen in de wereld zetten we hoog in. Met open blik, open houding en open wetenschap werken we samen aan oplossingen die een positieve impact hebben op ons allemaal. Welke uitdaging er ook ligt.

 


 

Drie studenten aan het werk bij UU BioCliVE, het Experiment Biodiversiteit en Klimaatvariabiliteit van de Universiteit Utrecht

 

Verbonden met onze stad, regio en maatschappij

Al sinds onze oprichting in 1636 stimuleren wij de dialoog. Diep geworteld in de stad Utrecht en internationaal verweven met de maatschappij, luisteren we naar wat er speelt in de samenleving. En we doen daar vervolgens ook iets mee.

 

Het centrum van Utrecht gezien vanuit vogelperspectief met daaroverheen tekstballonnetjes zonder tekst.
Groot logo van de Universiteit Utrecht met ernaast de pay-off: Sharing science, shaping tomorrow.