ANBI

De Universiteit Utrecht is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN nummer is 1798650.

Bestuur

De Universiteit Utrecht heeft twee bestuurslagen in haar hoofdstructuur: het universitaire niveau en het niveau van de diensten en faculteiten. De bestuursstructuur van de Universiteit Utrecht is vastgelegd in een aantal specifieke regelingen, waaronder het bestuurs- en beheersreglement.

Organogram Universiteit Utrecht