Samenwerken

‘Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen.’

Bij de Universiteit Utrecht werken verschillende onderzoeksdisciplines samen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken binnen strategische thema´s en focusgebieden.

Naast de goede samenwerking binnen de universiteit, heeft de Universiteit Utrecht een intensieve samenwerking met andere universiteiten en onderzoeksinstellingen uit binnen- en buitenland.

Dagelijks werken meer dan 6.000 medewerkers aan hoogwaardig onderwijs en onderzoek en de ondersteuning daarvan. Goede onderlinge samenwerking  over verschillende werkvelden en met de faculteiten en diensten is essentieel om tot een goed gezamenlijk resultaat te komen.