Samenwerken

Medewerkers in overleg

Samenwerking bij de Universiteit Utrecht speelt zich af binnen je eigen afdeling, interdisciplinair, in contact met de omgeving en op internationaal niveau. We werken interdiscipliniar intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's, in hubs en in andere verbanden.

Door de interdisciplinariteit op te zoeken kunnen we werken aan oplossingen voor grote maatschappelijke problemen.
Portret Ellen Moors

De Universiteit Utrecht kent diverse vormen van samenwerking:

Strategische thema's, hubs en focusgebieden

De Universiteit Utrecht concentreert haar onderzoek rondom 4 strategische thema’s: Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. In 14 maatschappelijke hubs pakt de Universiteit Utrecht sleutelvraagstukken aan. De 11 Utrechtse focusgebieden hebben als doel het profiel van de Universiteit Utrecht (naast de strategische thema's) aan te scherpen en fundamenteel onderzoek te koppelen aan een maatschappelijke opdracht.

Interne samenwerking

De universiteit stimuleert de vorming van interdisciplinaire samenwerkingsverbanden. Goede onderlinge samenwerking over verschillende werkvelden en met de faculteiten en diensten is essentieel om tot een goed gezamenlijk resultaat te komen. Persoonlijk contact en het creëren van hechte communities dragen bij aan de vorming en uitvoering van realistische doelen, van zowel de universiteit als op persoonlijk en professioneel vlak.

Partners in de omgeving

De Universiteit Utrecht is nauw verbonden met de stad en de provincie Utrecht. Op het Utrecht Science Park bundelen de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en tientallen innovatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen hun krachten. Daarmee is het Utrecht Science Park het kloppende hart van de Utrechtse kenniseconomie.

(Inter)nationale samenwerking

De Universiteit Utrecht werkt op het gebied van onderwijs en onderzoek intensief samen met andere organisaties, zowel nationaal als internationaal. Deze samenwerking leidt tot innovatie, economische ontwikkeling en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden: Utrecht-Eindhoven alliantieLERU en China Scholarship Council.