‘Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen.’

Een oud-Afrikaans spreekwoord zegt: ‘Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen.’ De Universiteit Utrecht is de eerste universiteit in Nederland die het toponderzoek thematisch heeft gebundeld in strategische thema's en focusgebieden. Hierin werken verschillende onderzoeksdisciplines samen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Samenwerken met partners

Naast de goede samenwerking binnen de universiteit, heeft de Universiteit Utrecht een intensieve samenwerking met andere universiteiten en onderzoeksinstellingen uit binnen- en buitenland.

Dagelijks werken meer dan 6.000 medewerkers aan hoogwaardig onderwijs en onderzoek en de ondersteuning daarvan. Gebruikmaken van elkaars expertise en goede onderlinge samenwerking is essentieel om tot een goed gezamenlijk resultaat te komen. Ook bij de verschillende diensten binnen de universiteit is constructieve samenwerking over de verschillende werkvelden en met de faculteiten en diensten van groot belang om efficiënte en effectieve ondersteuning aan het wetenschappelijke personeel te bieden.

Sterke interne communicatie

Met een sterke IT infrastructuur worden interne communicatie en onderlinge samenwerking gestimuleerd en gefaciliteerd, ook als samenwerkende medewerkers fysiek niet in dezelfde ruimte aan het werk zijn.