Privacyverklaring werknemers

Deze privacyverklaring is specifiek bedoeld voor werknemers van de Universiteit Utrecht (UU), inclusief promovendi. 

De UU wil op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die bij ons werkt. De privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn voor ons van cruciaal belang. Deze wetgeving sluit aan bij onze doelstelling om onderwijs en onderzoek op het hoogste niveau te bieden, bij onze ambities over goed werkgeverschap en bij ons uitgangspunt van duurzaamheid. Als werknemer van de UU heb je toegang tot onze intranetsite met informatie over allerlei aspecten van het werken met persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring informeren we je in algemene zin over de persoonsgegevens die we verwerken, over de doeleinden waarvoor we dat doen, over jouw privacyrechten en over andere zaken die voor jou van belang kunnen zijn.

Privacyverklaring - versie

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 juni 2024. Van tijd tot tijd brengen we wijzigingen aan in deze privacyverklaring. Wil je zeker weten dat je de meest recente versie gebruikt, kijk dan op onze website.