Nobelprijswinnaars

Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft
Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft

De Nobelprijs is zonder twijfel de meest prestigieuze prijs op wetenschappelijk gebied. Sinds de eerste uitreiking in 1901 zijn diverse wetenschappers die op enigerlei wijze verbonden waren of zijn aan de Universiteit Utrecht met de Nobelprijs onderscheiden.

Binding met Utrecht

De vorm en mate van deze binding met Utrecht is zeer gevarieerd: van een kortdurende inschrijving als student (Röntgen) of hoogleraarschap (Debye) tot een lange, wezenlijke (Eijkman en Veltman) en volledige ('t Hooft) verbinding. 

Nobelprijswinnaars Universiteit Utrecht

1999

G. 't Hooft - Natuurkunde - Berekenen wat nu nog ver buiten ons bereik ligt

1999

M.J.G. Veltman - Natuurkunde - Wat zit er in dat doosje?

1995

P.J. Crutzen - Scheikunde - Over dertig à veertig jaar is het gat in de ozonlaag verdwenen

1981

N. Bloembergen - Natuurkunde- Laser, een zegen voor de mensheid

1975

T.C. Koopmans - Economie - Helpen de crisis bestrijden

1939

L.S. Ruzicka - Scheikunde - Muskus, Civit en testosteron

1936

P. Debye - Scheikunde - Aber das ist doch ganz einfach

1929

C. Eijkman - Geneeskunde - De grondslag voor de leer van de vitamines

1927

R. Magnus - Reflexen, lichaamshouding en evenwicht

1924

W. Einthoven - Geneeskunde - Geen spoel maar een snaar

1901

W.C. Röntgen - Natuurkunde - Voor de hele gemeenschap

1901

J.H. van 't Hoff - Scheikunde - Verdiept in zijn ontdekking