Herdenkingsmonument in Academiegebouw, Utrecht Foto: Michael Brunek

Jaarlijks herdenkt de Universiteit Utrecht op 4 mei de leden van de universitaire gemeenschap die in de periode 1940-1945 zijn omgekomen. Het College van Bestuur en de Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht leggen een krans bij het monument bij de ingang van de Aula van het Academiegebouw.

Lezing

Voorafgaand aan de kranslegging wordt er een korte lezing gehouden door prof.dr. Willem Koops, onder de titel: "Kiezen in en voor vrijheid". Hij stelt de volgende vragen aan de orde: Kunnen we rationeel kiezen? Is kiezen een existentiële beslissing of kiezen onze hersenen buiten ons denken om? In hoeverre zijn we moreel verantwoordelijk voor onze keuzen?

Kranslegging bij het monument

Met de kranslegging worden de leden van de universitaire gemeenschap, die zijn omgekomen ten gevolge van oorlog en bezetting 1940 – 1945, herdacht. De kranslegging wordt voorafgegaan door een korte bijeenkomst in de Aula.

Programma

16:30 uur Welkom door prof.dr. Anton Pijpers
16:35 uur Lezing door prof.dr. Willem Koops, gevolgd door de kranslegging
17:00 uur Gelegenheid napraten in de Senaatszaal