Herdenkingsmonument in Academiegebouw, Utrecht Foto: Michael Brunek

Jaarlijks herdenkt de Universiteit Utrecht op 4 mei de leden van de universitaire gemeenschap die in de periode 1940-1945 zijn omgekomen. Het College van Bestuur en de Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht leggen een krans bij het monument bij de ingang van de Aula van het Academiegebouw.

Volgens de traditie organiseert de universiteit in een lustrumjaar een wetenschappelijk debat rondom vraagstukken die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Zo ook in 2016.

Vanaf 14.00 is iedereen welkom bij de lezing, de kranslegging begint om 16.30.

Debat over ‘de betekenis van het vrije woord’

Het debat ter gelegenheid van het 76e lustrum heeft de titel ‘de betekenis van het vrije woord’. Enkele sprekers zullen vanuit verschillende invalshoeken hier een inleiding over geven, waarna er gelegenheid is voor vragen en discussie tussen zaal en sprekers. De maatschappelijke waarde van het vrije woord, maar ook op de vragen die dit kan oproepen staan centraal.

Programma:

  • 14:00: ontvangst
  • 14.15: inleiding: Bas van Stokkom, Emine Igdi, Cathelein Aaftink en Antoine Buyse
  • 15.00: discussie
  • 16.00: afronding

Het wordt gewaardeerd als u per mail via kabinetszaken@uu.nl laat weten of u van plan bent het debat bij te wonen. Dit om praktische redenen. Meer informatie over de sprekers vindt u op de agendapagina.

Kranslegging bij het monument

Met de kranslegging worden de leden van de universitaire gemeenschap, die zijn omgekomen ten gevolge van oorlog en bezetting 1940 – 1945, herdacht.

De kranslegging wordt voorafgegaan door een korte bijeenkomst in de Aula. In 2016 zijn Utrechtse studenten uitgenodigd om gedichten in te sturen met het thema ‘de betekenis van het vrije woord’.  Een jury onder voorzitterschap van Wiljan van den Akker, dichter, schrijver, Faculteitshoogleraar Moderne Poëzie en Vice-rector voor onderzoek aan de Universiteit Utrecht, zal uit de inzendingen enkele gedichten selecteren die worden voorgedragen.

Programma:

  • 16.30: Voordrachten gedichten
  • 16.50: Kranslegging door het college van bestuur en de een studentvertegenwoordiger van de universiteitsraad.
  • 17.00: Informeel samenzijn in zaal 1636