Deans

De Universiteit Utrecht hecht grote waarde aan samenwerking, onderwijsvernieuwing, ontmoeting, duurzaamheid en open science. In sommige gevallen kiest de Universiteit ervoor om gerelateerde onderwerpen extra ruimte en aandacht te geven. Dat gebeurt dan in de vorm van de tijdelijke aanstelling van een Dean. Een Dean coördineert activiteiten rondom een bepaald thema en vertegenwoordigt de universiteit in verschillende (inter)nationale en/of regionale netwerken. Die werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de rector maganificus.

Deans van de Universiteit Utrecht