Dies Natalis 2004, Universiteit Utrecht 368 jaar

Op vrijdag 26 maart 2004 vierde de Universiteit Utrecht haar 368ste Dies Natalis.

Diesrede: Willem Koops

De diesrede, 'Kinderen en jeugdigen in cultuur en wetenschap', werd uitgesproken door prof.dr. Willem Koops, hoogleraar in de ontwikkelingspsychologie en decaan van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Verleende eredoctoraten

Prof.dr. Matthias Mann (1959) is hoogleraar aan de University of Southern Denmark-Odense. Mann is een van de toonaangevende wetenschappers in proteomics, het onderzoeksgebied dat zich richt op de analyse van eiwitten. Door zijn bijdragen heeft dit gebied zich in de laatste jaren enorm ontwikkeld. Mann stond mede aan de wieg van de ontwikkeling van de nieuwe electrospray ionisatie methode, waarvoor zijn promotor John Fenn in 2002 de Nobelprijs kreeg. Tevens heeft Mann belangrijke bijdragen geleverd aan het ontwikkelen van methoden om snel en gevoelig eiwitten te identificeren met behulp van massaspectrometrische data en genoom sequenties. Daarnaast heeft Mann meegewerkt aan de doorbraken bij het in kaart brengen van eiwit-netwerken en het nauwkeurig kwantificeren van eiwit-expressie niveaus.

Het eredoctoraat werd verleend vanuit de faculteit Farmaceutische Wetenschappen. Prof.dr. A.J.R. Heck, ABC-hoogleraar en hoogleraar Biomoleculaire Massaspectrometrie, trad op als erepromotor.

Prof.dr. John Lochman (1949) is hoogleraar Clinical Psychology aan de University of Alabama en tegelijk Adjunct Professor of Psychiatry and Behavioral Sciences aan het Universitair Medisch Centrum van de Duke University. Lochman is een internationaal befaamd onderzoeker en ontwerper van programma’s ter preventie van antisociaal gedrag bij kinderen en jeugdigen. Programma’s als het 'Coping Power Program' en het 'Anger Coping Program' zijn zeer effectief in het afleren van antisociaal gedrag bij kinderen en jeugdigen. Lochman leverde al vanaf het begin van zijn wetenschappelijke loopbaan indrukwekkende bijdragen aan de ontwikkeling van een evidence based gedragsmodificatie van antisociale gedragingen. Mede door dit werk van Lochman kreeg de cognitieve gedragsmodificatie wereldwijd in zowel de ontwikkelingspsychologie, de orthopedagogiek als in de kinder- en jeugdpsychiatrie een hoge vlucht.

Het eredoctoraat werd verleend vanuit de faculteit Sociale Wetenschappen. Prof.dr. W. Koops, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie en decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen trad op als erepromotor. De laudatio is uitgesproken door prof.dr. W.C.H.J. Matthys, bijzonder hoogleraar Psychologische en biologische determinanten van agressief gedrag bij kinderen, aan de faculteit Sociale Wetenschappen.