Verkiezingen

Als je student, medewerker of beurspromovendus bent aan de Universiteit Utrecht kun je meepraten en richting geven aan de strategie van onze universiteit en jouw faculteit of dienst via de medezeggenschapsraden. Tijdens de verkiezingen kun je je kandidaatstellen voor de universiteitsraad of je eigen faculteitsraad of dienstraad. Studenten en medewerkers brengen hun stem uit en bepalen daarmee wie hen mag vertegenwoordigen.

Wanneer zijn de verkiezingen?

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de universiteitsraad. En elke twee jaar voor de medewerkerszetels. De eerstvolgende verkiezingen betreffen de studentenzetels en vinden plaats van 13 tot en met 15 mei 2024.

Verkiezingen voor de faculteits- en dienstraden

Klik op de onderstaande links voor specifieke informatie over de verkiezingen voor jouw raad:

Verkiezingen voor de universiteitsraad

Hoe stel ik me verkiesbaar? 

Studenten en medewerkers kunnen zich tot en met 11 april 2024 op twee manieren verkiesbaar stellen: 

  • Zij kunnen zichzelf bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Dan nemen ze contact op met de voorzitter of woordvoerder van deze partij. 

  • Ook kunnen zij een eigen lijst opstellen en daarmee zichzelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaatstellen. 

Kan ik me als internationale student ook verkiesbaar stellen? 

Ja. Momenteel onderzoekt de UU de mogelijkheden om medezeggenschap toegankelijk(er) te maken voor internationale leden (zie meertaligheid & medezeggenschap). In de universiteitsraad heeft dit geleid tot een Lingua Receptiva-beleid, waarbij een internationaal lid ofwel Engels ofwel Nederlands kan spreken, afhankelijk van de beheersing van de respectievelijke talen. Je wordt geacht je in te spannen om Nederlands te verstaan, maar leden van de universiteitsraad die (nog) geen Nederlands verstaan, kunnen rekenen op Engelse vertalingen van elke nota; budget voor vertalingen; een cursus receptief Nederlands als  vergadertaal (bij instapniveau B1); andere cursussen Nederlands; en, indien nodig, een tolk of een passend alternatief. 

Handige documenten

Wat is de planning?

Bij de verkiezingen van 2024 hanteert het Centraal Stembureau de volgende planning:

DatumActie
7 maart tot en met 11 april 2024Kiesregisters ter inzage
7 maart tot en met 11 april 2024Inleveren kandidatenlijsten en instemmingsverklaringen
11 maart 2024Mailing aan studenten: check het kiesregister
23 april 2024Bekendmaken kandidatenlijsten
13 tot en met 15 mei (23:59) 2024Stemmen
17 mei 2024Bekendmaken van uitslag van stemming

Meer informatie

Wil je meer informatie over de verkiezingen? Bekijk de veelgestelde vragen, lees de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge.