Universiteitshoogleraren

Excellente wetenschappers met een disciplineoverstijgende visie en uitstraling

Het College van Bestuur kan excellente wetenschappers met een disciplineoverstijgende visie en uitstraling benoemen tot universiteitshoogleraar. Een universiteitshoogleraar krijgt alle vrijheid om vernieuwende vormen van onderwijs en onderzoek te initiëren en is niet aan een specifieke onderzoeksprogramma of faculteit verbonden.