Veelgestelde vragen verkiezingen

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met de kiescommissie van jouw faculteit of dienst (zie ook www.uu.nl/verkiezingen)

Kiescommissie

Kiesreglement

Kiesregisters en kiesgerechtigdheid

Kandidaatstelling - algemeen

Kandidaatstelling - lijsten indienen

Verkiezingen

Stembiljet

Vacatures