Privacyverklaring studenten

Deze privacyverklaring is specifiek bedoeld voor de studenten van de Universiteit Utrecht (UU). Promovendi kunnen onze privacyverklaring voor werknemers lezen. 

De UU wil op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die bij ons studeert. De privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn voor ons van cruciaal belang. Die wetgeving sluit aan bij onze doelstelling om onderwijs en onderzoek op het hoogste niveau te bieden, bij onze ambities over goed werkgeverschap en bij ons uitgangspunt van duurzaamheid.

In deze privacyverklaring informeren we je in algemene zin over de persoonsgegevens die we verwerken, over de doeleinden waarvoor we dat doen, over jouw privacyrechten en over andere zaken die voor jou van belang kunnen zijn.

Privacyverklaring - versie

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 augustus 2023. Van tijd tot tijd brengen we wijzigingen aan in deze privacyverklaring. Wil je zeker weten dat je de meest recente versie gebruikt, kijk dan op onze website. 

In ons beleidsdocument (pdf) kun je lezen wat het beleid van de UU is met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Dit document is op 24-05-2018 vastgesteld door het College van Bestuur.