Calamiteiten

Bel bij een calamiteit de meldkamer: 030 253 44 44

Meld

  • Wie u bent;
  • Wat er is;
  • Waar het is;
  • Hoeveel slachtoffers er zijn.

Bij brand

  • Activeer brandalarm.
  • Blus beginnende brand.

Ontruiming

  • Sluit deuren en ramen.
  • Verlaat het gebouw via aangegeven vluchtweg.
  • Verzamel op de verzamelplaats.
  • Gebruik de lift niet.