Studenten, wetenschappers en mensen van buiten de universiteit met een interesse voor wetenschap, debat en cultuur, delen iets. De wens om zich te ontplooien. Een nieuwsgierige blik. De behoefte dingen in hun verband te zien.

De Universiteit Utrecht biedt daar ruimte voor. Bij het Centrum voor Wetenschap en Cultuur van de Universiteit Utrecht (CWC) ontmoeten wetenschap en cultuur elkaar. Hier is ruimte om kennis te delen en inspiratie op te doen. Het aanbod is divers: muziek, maatschappelijk debat, dans, beeldende kunst, dialoog tussen universiteit en samenleving, tentoonstellingen, lezingen rondom actueel onderzoek, lesaanbod voor scholen, cabaret, games... Het aanbod overstijgt wetenschappelijke disciplines, de universiteit en vaak zelfs de stad Utrecht.

De uiteenlopende activiteiten worden verzorgd door: Parnassos Cultuurcentrum, Studium Generale en het Universiteitsmuseum Utrecht

Jaarbeeld