Dies Natalis 2024: De toekomst van democratie

Vandaag vierden we de 388ste Dies Natalis van de Universiteit Utrecht. 

Livestream terugkijken

Livestream tijdcodes

  • 13:00 - Opening
  • 32:40 - Keynote
  • 50:30 - Uitreiking Eredoctoraten
  • 1:07:00 - Muzikaal intermezzo
  • 1:17:50 - Docentenprijzen

De Toekomst van de Democratie

Het thema van de diesviering is 'De Toekomst van de Democratie'.

De democratische rechtsstaat bestaat bij de gratie van een reeks van geschreven én ongeschreven regels. Wereldwijd staan die onder druk. Autoritaire leiders gebruiken de formele instituties van de democratie om de rechtsstaat stap voor stap van binnenuit te verzwakken. Het zijn daarbij vooral de meer informele, ongeschreven spelregels van de democratie - respect voor minderheden, ruimte voor pluriformiteit, geen bemoeienis met de rechter, verlies nemen - die als eerste met voeten worden getreden. Universiteiten zijn belangrijke instituties voor het onderhoud van die ongeschreven regels en praktijken.

De diesrede met de titel ‘De ongeschreven regels van de democratische rechtsstaat’ werd gehouden door Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde verbonden aan het departement Bestuurs-en Organisatiewetenschap (USBO).

Twee internationale topwetenschappers ontvingen tijdens de diesviering een eredoctoraat: Matthew Flinders en Robyn Eckersley. Matthew Flinders is voorgedragen door het strategisch thema Institutions for Open Societies. Gedurende zijn indrukwekkende loopbaan heeft hij invloedrijk werk verricht op een aantal kernaspecten van de open samenleving, zoals de betekenis en vormgeving van politiek, democratie, en good governance. Robyn Eckersley is voorgedragen door het strategisch thema Pathways to Sustainability. De grote vraag in haar werk is welke politiek-institutionele vernieuwingen nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden en hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze vernieuwingen democratisch geborgd zijn. Robin Eckersley hanteert hierbij een brede opvatting van democratie en wie daaraan kan deelnemen.

Na het uitreiken van de eredoctoraten werden de winnaars van de Docentenprijzen extra in het zonnetje gezet en overhandigden we de prijs voor de Alumnus van het jaar. De Utrechtse Studenten Bigband verzorgde het muzikaal intermezzo.

 

Meer weten?

Digitale Universiteitsblad Utrecht (DUB) over democratie universiteit tijdens de dies op de proef gesteld en studenten vragen om meer democratie, maar de meesten kennen de raden niet.