Directie Financiën, Control & Administratie

De directie Financiën, Control & Administratie (FCA) ondersteunt het College van Bestuur en de faculteiten bij het in stand houden van een gezonde financiële basis, gericht op maximale ruimte voor het faciliteren van innovatie in onderwijs en onderzoek.

De directie is verantwoordelijk voor de procesgang van de planning- en controlcyclus, een efficiënte administratieve bedrijfsvoering en een uniforme werkwijze op het gebied van de administratieve organisatie. Het resultaat is betrouwbare financiële managementinformatie, en een garantie op naleving van wet- en regelgeving.

Contactgegevens

Directeur FCA

drs. Kees-Jan Groen MA
E-mail: C.J.Groen@uu.nl

Secretariaat FCA

Annemarie Savidis
E-mail: ubd.fca.secretariaat@uu.nl
Telefoon: 06 34 19 69 61

Adres

Heidelberglaan 8
3584CS Utrecht

Administratief Service Centrum (ASC)

Het Administratief Servicecentrum (ASC) van de Universiteit Utrecht verleent een breed scala aan administratieve diensten aan de gehele universiteit.

Het ASC heeft drie hoofdafdelingen:

  • De financiële administratie, die de gehele administratie van het concern en alle universitaire onderdelen verzorgt;
  • De Personeels- en Salarisadministratie (PSA), die zorg draagt voor de registratie van de personeelsmutaties en de verloning van circa 7.000 medewerkers
  • De Centrale Studentenadministratie (CSa), die de inschrijving van de ca. 30.000 studenten van de UU verzorgt.

Contactgegevens

Manager ASC

Rocco Janssen
E-mail: h.w.m.janssen@uu.nl

Secretariaat ASC

Jolanda van Ekeris
E-mail: ubd.fca.secretariaat@uu.nl
Telefoon: 06 34 14 66 85

Postadres ASC

Administratief Service Centrum
Postbus 80011
3508 TA Utrecht

Factuuradres Universiteit Utrecht

E-mail: asc.factuur@uu.nl

De Universiteit Utrecht accepteert alleen digitale facturen o.v.v. een juist referentienummer (SAP-bestelnummer of WBS-nummer).

Informatiebalie Personeels- en Salarisadministratie (PSA)

E-mail: salaris@uu.nl
Telefoon: 030 253 32 25