Directie Financiën, Control & Administratie

De directie Financiën, Control & Administratie ondersteunt het college van bestuur en de faculteiten bij het in stand houden van een gezonde financiële basis, gericht op maximale ruimte voor het faciliteren van innovatie in onderwijs en onderzoek.

De directie is verantwoordelijk voor de procesgang van de planning- en controlcyclus, een efficiënte administratieve bedrijfsvoering en een uniforme werkwijze op het gebied van de administratieve organisatie. Het resultaat is betrouwbare financiële managementinformatie en een garantie op naleving van wet- en regelgeving.

Directeur: drs. M.J.J. (Michel) de Bekker
Bestuursgebouw
Kamer 430 (secretariaat)
Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht
Telefoon: (030) 253 39 65

Postadres Administratief Service Centrum (ASC)

Postbus 80011
3508 TA Utrecht

Bezoekadres ASC

Bestuursgebouw
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht

Factuuradres Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht accepteert alleen digitale facturen o.v.v. een juist referentienummer (SAP bestelnummer of WBS-nummer).
asc.factuur@uu.nl

Secretariaat ASC

J. (Jolanda) van Ekeris, T:: 030 253 4424, E: j.vanekeris@uu.nl

Informatiebalie afdeling Salarisadministratie

T: 030 253 3225, E: salaris@uu.nl