Directie Human Resources

De directie Human Resources ondersteunt het college van bestuur en de faculteiten bij het voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van universitair HR-beleid. De directie verzorgt, onderhoudt en informeert management, medewerkers en HR-professionals over die HR-voorzieningen en -producten, die vanuit het oogpunt van kwaliteit, eenheid van werkgeverschap en efficiëntie op universitair niveau worden ingevuld.

Naast deze universiteitsbrede taak verzorgt de directie ook het HR-advies en het personeelsbeheer van de universitaire diensten.

Directeur: drs. A.M. (Aletta) Huizenga
Bestuursgebouw
Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht
Kamer 104
Secretariaat kamer 101
T: 030 253 44 56

Sollicitanten kunnen direct contact opnemen met de HR-afdeling van de faculteit of dienst waar de vacature onder valt.

HR-afdelingen voor de faculteiten

Afdeling HR Bètawetenschappen
Wiskundegebouw
Budapestlaan 6
3584 CD Utrecht
kamer 215
Telefoonnummer: 030 253 37 95
Mailadres: science.hr@uu.nl

Afdeling HR Diergeneeskunde
Martinus G. de Bruingebouw
Yalelaan 7
3584 CL Utrecht
kamer 0.069
Telefoonnummer: 030 253 48 41
Mailadres: HR.DGK@uu.nl 

Afdeling HR Geesteswetenschappen
Trans 10
3512 JK Utrecht 
Telefoonnummer: 030 253 62 44
Mailadres: hr.gw@uu.nl

Afdeling HR Geowetenschappen
Van Unnikgebouw
Heidelberglaan 2
3584 CS Utrecht
kamer 710
Telefoonnummer: 030 253 29 94
Mailadres: hr.geo@uu.nl 

Afdeling HR Recht, Economie,
Bestuur en Organisatie

Drift 15
3512 BR Utrecht
Telefoonnummer:030 253 70 24
Mailadres: hr.rebo@uu.nl

 

Afdeling HR Sociale Wetenschappen
Padualaan 14
3584 CH Utrecht
Sjoerd Groenmangebouw Kamer A1.17
Telefoonnummer: 030 253 18 68
Mailadres: hr.fsw@uu.nl

HR-afdeling voor de diensten

Afdeling HR voor de Universitaire Bestuursdienst, Universiteitsbibliotheek en University College Utrecht 

Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Telefoonnummer: 030 253 44 98
Mailadres: hrdiensten@uu.nl