Directie Human Resources

De directie Human Resources ondersteunt het college van bestuur en de faculteiten bij het voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van universitair HR-beleid. De directie verzorgt, onderhoudt en informeert management, medewerkers en HR-professionals over die HR-voorzieningen en -producten, die vanuit het oogpunt van kwaliteit, eenheid van werkgeverschap en efficiëntie op universitair niveau worden ingevuld.

Naast deze universiteitsbrede taak verzorgt de directie ook het HR-advies en het personeelsbeheer van de universitaire diensten.

Contactinformatie voor sollicitanten

Sollicitanten kunnen direct contact opnemen met de HR-afdeling van de faculteit of dienst waar de vacature onder valt.

HR-afdelingen voor de faculteiten

Afdeling HR Bètawetenschappen

Hans Freudenthalgebouw
Budapestlaan 6
3584 CD Utrecht
kamer 215
Telefoonnummer: 030 253 37 95
E-mailadres: science.hr@uu.nl

Afdeling HR Diergeneeskunde

Martinus G. de Bruingebouw
Yalelaan 7
3584 CL Utrecht
kamer 0.069
Telefoonnummer: 030 253 48 41
E-mailadres: hr.dgk@uu.nl

Afdeling HR Geesteswetenschappen

Trans 10
3512 JK Utrecht 
Telefoonnummer: 030 253 62 44
E-mailadres: hr.gw@uu.nl

Afdeling HR Geowetenschappen

Vening Meineszgebouw A
Princetonlaan 8A
3584 CB Utrecht
kamer 5.60
Telefoonnummer: 030 253 13 66
E-mailadres: hr.geo@uu.nl

Afdeling HR Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Janskerkhof 2/3
3512 BK Utrecht
Telefoonnummer:030 253 70 24
E-mailadres: hr.rebo@uu.nl

Afdeling HR Sociale Wetenschappen

Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht
Langeveldgebouw Kamer H.208
E-mailadres: hr.fsw@uu.nl

HR-afdeling voor de diensten

Afdeling HR Universitaire Bestuursdienst en University College Utrecht

Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Telefoonnummer: 030 253 44 98
E-mailadres: hrdiensten@uu.nl

Afdeling HR Universiteitsbibliotheek

Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht
Langeveldgebouw Kamer H.208
Telefoonnummer: 030 253 18 68
E-mailadres: library_pz@uu.nl