De directie Human Resources ondersteunt het college van bestuur en de faculteiten bij het voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van universitair HR-beleid. De directie verzorgt, onderhoudt en informeert management, medewerkers en HR-professionals over die HR-voorzieningen en -producten, die vanuit het oogpunt van kwaliteit, eenheid van werkgeverschap en efficiëntie op universitair niveau worden ingevuld.

Naast deze universiteitsbrede taak verzorgt de directie ook het HR-advies en het personeelsbeheer van de universitaire diensten.

Directeur: drs. A.M. (Aletta) Huizenga
Bestuursgebouw
Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht
Kamer 104
Secretariaat kamer 101
T: 030 253 44 56