Lokaal overleg

Centraal overleg tussen werkgever en werknemers

Het Lokaal Overleg (LO) is het centrale overleg tussen werkgever (het College van Bestuur) en werknemers. Het College van Bestuur wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van het College (tevens voorzitter LO) en de directeur Directie HR. De werknemers zijn vertegenwoordigd door vier werknemersorganisaties (vakbonden), die ieder het recht hebben om twee leden in het LO te benoemen.

Bindende afspraken

In het LO worden, in overeenstemming tussen partijen, bindende afspraken gemaakt over de rechtspositie van arbeidsvoorwaarden van het personeel, voor zover die niet in de CAO Nederlandse Universiteiten zijn vastgesteld. Zie ook de (personeels)regelingen die in het LO zijn overeengekomen.

Het LO vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Namens de bonden hebben de volgende leden zitting in het LO:

FNV

 • dhr. J. Boersma (bestuurder FNV)
 • dhr. dr. R.S. Oosting (lid)
 • dhr. drs. W.P.M. Remmers (lid)
 • dhr. P. ter Veld (woordvoerder)

CNV Connectief

 • dhr. R. Riepe (bestuurder CNV Connectief)
 • dhr. I. Wiechers (plaatsvervangend lid) 
 • dhr. M.J. van Steenbergen (lid)
 • dhr. F.P. Sprik (plaatsvervangend woordvoerder)

VAWO/CMHF

 • dhr. A. Charifi (bestuurder VAWO/CMHF)
 • dhr. ing. R.C. Cox (lid)
 • dhr. ing J.B. van den Dikkenberg (lid)

AC/FBZ

 • dhr. R. Barendse (bestuurder AC/ FBZ).

Meer weten? Neem dan contact op met het Trudelien van't Hof, secretaris 030-2539148 (T.vantHof@uu.nl), of de directeur Directie HR, Aletta Huizenga.