Strategie

Hoe wij op korte termijn willen bijdragen aan een betere wereld is vastgelegd in het Strategisch Plan 2016-2020 (pdf). Het plan is tot stand gekomen met inbreng van veel medewerkers, studenten, medezeggenschapsraden en partners.

Het Strategisch Plan richt zich onder meer op:

  • Het verder vernieuwen van ons onderwijsmodel.
  • Het verder vernieuwen van onze onderzoeksfaciliteiten.
  • Het versterken van interdisciplinaire samenwerking.
  • Het versterken van de internationale positie.
  • Het versterken van de reputatie van de universiteit.
  • Het versterken van onze zichtbare bijdrage aan de oplossing van maatschappelijk vraagstukken.

In de komende periode werken we aan het formuleren van nieuwe ambities en doelstellingen voor 2021-2025. 

Deze video is gebaseerd op de universitaire strategie voor 2016-2020. Alumni van de Universiteit Utrecht hebben deze video gemaakt in samenwerking met medewerkers en studenten.