Strategie

De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld. Hoe we dat gaan doen, staat in het Strategisch Plan. We gaan krachten bundelen en tonen een open houding, naast ambitie, deskundigheid en daadkracht. We willen onze kennis delen en samen met anderen bijdragen aan het wetenschappelijke proces en aan maatschappelijke uitdagingen.

Een open uitnodiging voor een duurzame toekomst